Uzdatnianie wody

Życie bez wody nie istnieje. Dlatego tak ważne jest, by woda, która wykorzystywana jest do spożycia, nawadniania roślin czy stosowana w procesach produkcyjnych była odpowiedniej jakości. Aby nadać jej wymagane właściwości niejednokrotnie wymagane jest jej uzdatnienie.

Na czym polega uzdatnianie wody?

Uzdatnianie wody bywa procesem złożonym, wymagającym dostosowania rodzaju zastosowanej technologii do rodzaju zanieczyszczeń, które chcemy usunąć oraz parametrów wody, którą chcemy uzyskać. W tym celu stosuje się różnego rodzaju złoża filtracyjne oraz wykorzystuje procesy fizykochemiczne, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie wody do dalszego wykorzystania.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie uzdatniania wody. Nasza wiedza i doświadczenie  zdobyte podczas wielu realizacji wymagających dostosowania wody do zakładanych parametrów pozwalają nam dopasować systemy filtracyjne do wymagań danej inwestycji. Posiadamy własne, sprawdzone technologie pozwalające na uzdatnianie wody zawierającej różne zanieczyszczenia. Wielokrotnie dowiedliśmy, że dzięki stosowanym przez nas rozwiązaniom udało się uzdatnić wodę, z którą nie poradziły sobie inne systemy filtracyjne.

Nasze sposoby uzdatniania wody

Nasza oferta zawiera urządzenia, dzięki którym możliwe jest usunięcie z wody m.in.: amoniaku, związków żelaza i manganu, chloru, cząstek stałych. W zależności od wymagań procesy uzdatniania wody opieramy na filtracji mechanicznej, wymianie jonowej, odwróconej osmozie, korekcie pH oraz twardości wody, koagulacji, dezynfekcji oraz innych działaniach mających na celu poprawienie jej parametrów jakościowych. Filtry do wody, których jesteśmy producentem skutecznie uzdatniają wodę w domach, miastach, a nawet całych gminach. Dobór odpowiedniej technologii zawsze odbywa się na podstawie przedstawionych badań wody i ich parametrów psychofizycznych oraz oczekiwań co do jakości wody uzdatnionej. W swoich rozwiązaniach stosujemy złoża filtracyjne najwyższej jakości: piaski kwarcowe, rudy manganowe (braunsztyn), złoża dolomitowe, antracyty i węgle aktywne, masy filtracyjne konstruowane. Dysponujemy własnym złożem manganowym „Femen”. W zależności od uzyskanych wyników badania wody oraz rodzaju obiektu, w którym parametry wody należy poprawić proponujemy zastosowanie:

  • – filtrów do wody Aqua Revital, które dzięki kompaktowej budowie idealnie sprawdzają się w domach i najczęściej montowane są w kuchni w szafce pod zlewozmywakiem,
  • – odżelaziacza Hydrofiltr, który podobnie jak filtry Aqua Revital sprawdza się w gospodarstwach domowych, ale również w większych instalacjach niż domowe i pozwala na usunięcie z wody tlenku żelaza i manganu,
  • – systemów ultrafiltracji stosowanych w przypadku wody zawierającej bakterie i wirusy, szczególnie w miejscach, gdzie wymagana jest najwyższa czystość wody,
  • – stacji uzdatniania wody, czyli obiektów wyposażonych w komplesowe systemy uzdatniania wody dostarczanej do miast i gmin.