Uzdatnianie wody

Życie bez wody nie istnieje. Dlatego tak ważne jest, by woda, która wykorzystywana jest do spożycia, nawadniania roślin czy stosowana w procesach produkcyjnych była odpowiedniej jakości. Aby nadać jej wymagane właściwości niejednokrotnie wymagane jest jej uzdatnienie.

Na czym polega uzdatnianie wody?

Uzdatnianie wody bywa procesem złożonym, wymagającym dostosowania rodzaju zastosowanej technologii do rodzaju zanieczyszczeń, które chcemy usunąć oraz parametrów wody, którą chcemy uzyskać. W tym celu stosuje się różnego rodzaju złoża filtracyjne oraz wykorzystuje procesy fizykochemiczne, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie wody do dalszego wykorzystania.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie uzdatniania wody. Nasza wiedza i doświadczenie  zdobyte podczas wielu realizacji wymagających dostosowania wody do zakładanych parametrów pozwalają nam dopasować systemy filtracyjne do wymagań danej inwestycji. Posiadamy własne, sprawdzone technologie pozwalające na uzdatnianie wody zawierającej różne zanieczyszczenia. Wielokrotnie dowiedliśmy, że dzięki stosowanym przez nas rozwiązaniom udało się uzdatnić wodę, z którą nie poradziły sobie inne systemy filtracyjne.

Nasze sposoby uzdatniania wody

Nasza oferta zawiera urządzenia, dzięki którym możliwe jest usunięcie z wody m.in.: amoniaku, związków żelaza i manganu, chloru, cząstek stałych. W zależności od wymagań procesy uzdatniania wody opieramy na filtracji mechanicznej, wymianie jonowej, odwróconej osmozie, korekcie pH oraz twardości wody, koagulacji, dezynfekcji oraz innych działaniach mających na celu poprawienie jej parametrów jakościowych. Filtry do wody, których jesteśmy producentem skutecznie uzdatniają wodę w domach, miastach, a nawet całych gminach. Dobór odpowiedniej technologii zawsze odbywa się na podstawie przedstawionych badań wody i ich parametrów psychofizycznych oraz oczekiwań co do jakości wody uzdatnionej. W swoich rozwiązaniach stosujemy złoża filtracyjne najwyższej jakości: piaski kwarcowe, rudy manganowe (braunsztyn), złoża dolomitowe, antracyty i węgle aktywne, masy filtracyjne konstruowane. Dysponujemy własnym złożem manganowym „Femen”. W zależności od uzyskanych wyników badania wody oraz rodzaju obiektu, w którym parametry wody należy poprawić proponujemy zastosowanie:

  • – filtrów do wody Aqua Revital, które dzięki kompaktowej budowie idealnie sprawdzają się w domach i najczęściej montowane są w kuchni w szafce pod zlewozmywakiem,
  • – odżelaziacza Hydrofiltr, który podobnie jak filtry Aqua Revital sprawdza się w gospodarstwach domowych, ale również w większych instalacjach niż domowe i pozwala na usunięcie z wody tlenku żelaza i manganu,
  • – systemów ultrafiltracji stosowanych w przypadku wody zawierającej bakterie i wirusy, szczególnie w miejscach, gdzie wymagana jest najwyższa czystość wody,
  • – stacji uzdatniania wody, czyli obiektów wyposażonych w komplesowe systemy uzdatniania wody dostarczanej do miast i gmin.
Filtry do wody AQUA REVITAL

Filtry do wody AQUA REVITAL

Filtry do wody kranowej Aqua Revital Z dumą potwierdzamy, że jakość wody uzdatnionej przy pomocy filtrów do wody Aqua Revital jest znacznie wyższa niż niejednej źródlanej wody butelkowanej. Rewitalizacja wody […]
Filtry do wody z kranu Aqua Revital

Filtry do wody z kranu Aqua Revital

Coraz więcej osób skarży się na jakość wody, którą mają w swoim domu lub miejscu pracy. Osad, nieprzyjemny smak i zapach, strach przed bakteriami oraz wirusami sprawiają, że niechętnie pijemy […]
Odżelaziacz wody HYDROFILTR

Odżelaziacz wody HYDROFILTR

Odżelaziacz wody HYDROFILTR Mieszkańcy domów jednorodzinnych często nie mają możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, z tego też powodu korzystają z tzw. własnego ujęcia, jakim jest np. studnia głębinowa. Aby móc […]
Rewitalizacja wody

Rewitalizacja wody

Wody pitne mogą różnić się pod wieloma względami. My rozważymy podział z uwagi na strukturę. W tym zakresie dzielą się one na wody źródlane i wody stojące. Od rodzaju wody, jaką […]
Potencjał Redox (ORP)

Potencjał Redox (ORP)

Wspólną cechą wszystkich źródeł znajdujących się w miejscach cudownych np. Lurdes we Francji, Nordenau w Niemczech, Tlacote w Meksyku jest woda zawierająca aktywy wodór, który posiada zdolność redukcji wolnych rodników. […]
Ultrafiltracja wody

Ultrafiltracja wody

Systemy ultrafiltracji firmy Antunes usuwają mikrocząsteczki, bakterie, cysty oraz wirusy. Ultrafiltracja Antunes nie usuwa jednak pierwiastków i minerałów niezbędnych dla normalnego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Służy więc do oczyszczania bakteriologicznego wody, […]
Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody

Nowoczesne stacje uzdatniania wody dla miast i gmin Zajmujemy się kompleksową realizacją (projektowaniem i wykonawstwem robót budowlano-montażowych) nowoczesnych stacji uzdatniania wody wraz ze sterowaniem komputerowym i wizualizacją procesów technologicznych. Naszą […]
Zestawy filtracyjne BART

Zestawy filtracyjne BART

Zestawy filtracyjne BART–ZF mogą być stosowane w stacjach uzdatniania wody o wydajności od kilku do ponad 1000 m3/h. Zestawy filtracyjne służą do: usuwania żelaza i manganu, filtracji po koagulacji objętościowej […]
Wieże napowietrzające WN-BART

Wieże napowietrzające WN-BART

Otwarty system napowietrzania – wieża napowietrzająca WN-BART jest przeznaczona do stacji uzdatniania wody i służy do napowietrzania wody w systemie otwartym lub grawitacyjnego / grawitacyjno–pompowego podawania wody na filtry oraz do zbiornika […]
Zbiorniki wyrównawcze

Zbiorniki wyrównawcze

Pionowe zbiorniki wyrównawcze typu ZRVB stosuje się w stacjach wodociągowych do równoważenia deficytów wody spowodowanych niedostateczną wydajnością źródła. Ponadto zbiorniki magazynują wodę dla celów przeciwpożarowych.   Budowa zbiorników wyrównawczych Zbiorniki […]
Aeratory ciśnieniowe AE-BART

Aeratory ciśnieniowe AE-BART

Ciśnieniowy system napowietrzania – aerator ciśnieniowy AE-BART jest zespołem urządzeń służących do napowietrzania i zmieszania wody z powietrzem w procesie uzdatniania wody. Aeratory ciśnienowe osiągają ciśnienie pracy do 0,4 MPa. […]
Złoża filtracyjne

Złoża filtracyjne

Złoże filtracyjne Femen jest katalityczną masą braunsztynową, produkowaną w postaci ziarnistej z naturalnej, wysokomanganowej rudy, bogatej w tlenki manganu. Femen jest stosowany jako masa filtracyjna w uzdatnianiu wód, szczególnie podziemnych, […]