Serwis zestawów hydroforowych

Każdy zestaw hydroforowy powinien być poddawany regularnym przeglądom serwisowym. Jest to podyktowane nie tylko koniecznością czuwania nad poprawną pracą urządzenia i kontrolowania stanu zużywających się elementów układów pompowych, ale również wymagają tego przepisy budowlane. Odpowiedzialność za poprawną pracę instalacji bytowych i hydrantowych spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, stąd też niezwykle istotne jest, aby przeglądy zestawów hydroforowych i przeciwpożarowych wykonywać regularnie.

 

W ramach gwarancji oraz dodatkowych usług pogwarancyjnych oferujemy serwis zestawów hydroforowych.

Podczas przeglądu wykonywane są między innymi następujące czynności:

 • sprawdzenie wizualne stanu pomp,
 • sprawdzenie stanu przewodów i czujników,
 • sprawdzenie czy nie występują wycieki,
 • wymiana uszczelnień mechanicznych pomp (jeśli jest potrzeba),
 • wymiana łożysk (jeśli jest potrzeba),
 • kontrola ciśnienia w naczyniach przeponowych,
 • regulacja parametrów pracy,
 • kalibracja przetworników ciśnienia i czujników,
 • pomiary elektryczne,
 • sprawdzenie poprawności działania systemu monitoringu (jeśli dotyczy).

 

Brak lub nieregularne przeglądy zestawów hydroforowych może skutkować awarią instalacji, a w efekcie spowodować przedłużające się braki w dostawie wody lub zalanie pomieszczeń (np. klatek schodowych, szybów windy, garaży). Jest to sytuacja niedopuszczalna nie tylko ze względu na komfort mieszkańców lub użytkowników budynku. W przypadku systemów przeciwpożarowych niesprawny zestaw hydroforowy stwarza niebezpieczeństwo, że w momencie wystąpienia pożaru system pompowy nie zadziała prawidłowo i dojdzie do rozprzestrzenienia się ognia.

 

Jak przygotować się do przeglądu zestawu hydroforowego?

Standardowy przegląd zestawu hydroforowego trwa około 2-3 godziny, a jego czas zależny jest w dużej mierze od trudności napotkanych podczas diagnostyki lub naprawy. Zarządca lub właściciel nieruchomości proszony jest o zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których zamontowany jest układ pompowy oraz umożliwienie zasymulowania rozbiorów wody. Jest to niezbędne, aby moc ocenić czy zestaw hydroforowy działa poprawnie i czy osiągane są założone parametry pracy.

 

Modernizacja zestawów hydroforowych

W przypadku zestawów hydroforowych montowanych w instalacjach bytowych i przeciwpożarowych możliwe jest wykonanie modernizacji urządzenia. Może się bowiem okazać, że przez lata eksploatacji zużyły się elementy systemu pompowego i wymagana jest ich wymiana. W ramach usług możliwa jest m.in.:

 • wymiana zużytych wkładów pompowych lub wymiana pomp na pompy z silnikami o niższej mocy mogą poprawić parametry pracy układu, a w szczególności zmniejszyć zużycie energii niezbędnej do ich zasilania,
 • wymiana lub modernizacja szafy sterowniczej poprzez zastosowanie przetwornic częstotliwości eliminuje skoki ciśnienia i znacząco wpływa na zużycie energii oraz na zużywanie się pomp.

 

Utrzymanie zestawów hydroforowych w dobrym stanie technicznym jest gwarancją ich niezawodnej pracy, zminimalizowania ryzyka awarii oraz wydłużenia ich żywotności. Opiekę nad eksploatowanymi urządzeniami warto powierzyć profesjonalistom. Jako wieloletni i doświadczony producent zestawów hydroforowych zbudowanych w oparciu o pompy m.in. Grundfos, KSB, Ebara, Xylem (Lowara), Hydro-Vacuum czy LFP posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności, by zapewnić najwyższy standard usług serwisowych.

 

Jeśli macie Państwo problem z zestawem hydroforowym lub chcielibyście wykonać przegląd serwisowy, prosimy o kontakt na adres: serwis@bartosz.com.pl


ZGŁOSZENIE SERWISU – WYMAGANE INFORMACJE

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

 • numer seryjny urządzenia
 • opis niesprawności urządzenia
 • dane kontaktowe Zgłaszającego

UWAGA!!! Niekompletne informacje dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego mogą spowodować odrzucenie zgłoszenia (do ponownego uzupełnienia danych) oraz opóźnienie w rozpatrywaniu reklamacji.
Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z nadanym sprawie numerem.
Na podstawie opisu reklamacyjnego drogą e-mailową zostaną Państwo poinformowani o dalszym przebiegu procedury.

Jako Autoryzowany Partner Serwisowy Grundfos świadczymy usługi serwisowe pomp produkcji tej firmy na terenie całego województwa podlaskiego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Dział Serwisu – tel. (85) 745 57 12 w. 21, kom. 605 284 280, serwis@bartosz.com.pl