Układy pompowe do wody i ścieków

Firma zajmuje się budowaniem zestawów hydroforowych o różnym poziomie wydajności. Począwszy od jednego aż do kilkunastu tysięcy m3/h dzięki czemu tworzona instalacja może zostać dopasowana zarówno dla domu jednorodzinnego jak i wielotysięcznego miasta. Zadaniem zestawów hydroforowych jest podawanie wody z właściwą wydajnością, o odpowiednim ciśnieniu do instalacji oraz sieci (ppoż, nawadniające, wodociągowe, technologiczne itd.). Kolejne funkcje to podnoszenie ciśnienia wody w instalacjach i sieciach, zapewnienie obiegu wody w układach grzewczych, chłodzących oraz sieciach ciepłowniczych.

Dobierz zestaw hydroforowy

Dobierz zestaw hydroforowy

Szybko dobierz zestaw hydroforowy do swojej inwestycji! Poniższy formularz pomoże Ci sprawnie przekazać informacje niezbędne do przygotowania oferty na zestaw hydroforowy i znacznie przyspieszy czas reakcji na zapytanie. Masz pytania? […]
Naścienny zestaw hydroforowy

Naścienny zestaw hydroforowy

Mając na uwadze wygodę  i ochronę interesów inwestora oraz stawiając sobie za priorytet komfort mieszkańców stworzyliśmy niezawodny i bezpieczny w eksploatacji system podnoszenia ciśnienia w instalacji bytowej i hydrantowej – […]
Tłocznia ścieków

Tłocznia ścieków

Dostępne w naszej ofercie tłocznie ścieków są kompletnym, szczelnym urządzeniem, służącym do transportowania ścieków sanitarnych, komunalnych wód drenażowych czy odwodnieniowych na większe odległości lub do podniesienia tych ścieków na wyższy […]
Przepompownia ścieków i wód deszczowych

Przepompownia ścieków i wód deszczowych

Produkowane przez nas nowoczesne przepompownie ścieków znajdują swoje zastosowanie w budowie kanalizacji sanitarnych, deszczowych i przemysłowych w miastach, wsiach oraz zakładach. To jedna z najistotniejszych części gospodarki wodno-ściekowej. Odpowiadają za […]
Zestawy hydroforowe, hydrofory do wody

Zestawy hydroforowe, hydrofory do wody

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz […]
Przepompownia wody

Przepompownia wody

W standardowym wykonaniu pompownia wody przeznaczona jest do tłoczenia wody czystej o temperaturze do 25°C, a maksymalne ciśnienie pracy nie może przekraczać 1,0 MPa (maksymalne ciśnienie robocze jest sumą ciśnień […]
Pompownie pożarowe

Pompownie pożarowe

Produkowane zestawy równoległe – pompownie przeciwpożarowe – wykonywane są w wersji od dwóch do sześciu pomp (stosowane są pompy wielostopniowe – pionowe oraz jednostopniowe poziome lub pionowe). Pompy montowane są […]