Układy pompowe do wody i ścieków

Firma zajmuje się budowaniem zestawów hydroforowych o różnym poziomie wydajności. Począwszy od jednego aż do kilkunastu tysięcy m3/h dzięki czemu tworzona instalacja może zostać dopasowana zarówno dla domu jednorodzinnego jak i wielotysięcznego miasta. Zadaniem zestawów hydroforowych jest podawanie wody z właściwą wydajnością, o odpowiednim ciśnieniu do instalacji oraz sieci (ppoż, nawadniające, wodociągowe, technologiczne itd.). Kolejne funkcje to podnoszenie ciśnienia wody w instalacjach i sieciach, zapewnienie obiegu wody w układach grzewczych, chłodzących oraz sieciach ciepłowniczych.

Dobierz zestaw hydroforowy

Dobierz zestaw hydroforowy

Poniższy formularz pomoże Ci sprawnie przekazać informacje niezbędne do przygotowania oferty na zestaw hydroforowy i znacznie przyspieszy czas reakcji na zapytanie. Masz pytania? Zadzwoń! Dział Techniczny Wod.-Kan. – tel. (85) […]
Naścienny zestaw hydroforowy

Naścienny zestaw hydroforowy

Mając na uwadze wygodę  i ochronę interesów inwestora oraz stawiając sobie za priorytet komfort mieszkańców stworzyliśmy niezawodny i bezpieczny w eksploatacji system podnoszenia ciśnienia w instalacji bytowej i hydrantowej – […]
Tłocznia ścieków

Tłocznia ścieków

Dostępne w naszej ofercie tłocznie ścieków są kompletnym, szczelnym urządzeniem, służącym do transportowania ścieków sanitarnych, komunalnych wód drenażowych czy odwodnieniowych na większe odległości lub do podniesienia tych ścieków na wyższy […]
Przepompownia ścieków i wód deszczowych

Przepompownia ścieków i wód deszczowych

Produkowane przez Firmę Bartosz nowoczesne przepompownie ścieków znajdują swoje zastosowanie w budowie kanalizacji sanitarnych, deszczowych i przemysłowych w miastach, wsiach oraz zakładach. To jedna z najistotniejszych części gospodarki wodno-ściekowej. Odpowiadają […]
Zestawy hydroforowe, hydrofory do wody

Zestawy hydroforowe, hydrofory do wody

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz […]
Przepompownia wody

Przepompownia wody

W standardowym wykonaniu pompownia wody przeznaczona jest do tłoczenia wody czystej o temperaturze do 25°C, a maksymalne ciśnienie pracy nie może przekraczać 1,0 MPa (maksymalne ciśnienie robocze jest sumą ciśnień […]
Pompownie pożarowe

Pompownie pożarowe

Produkowane zestawy równoległe wykonywane są w wersji od dwóch do sześciu pomp (stosowane są pompy wielostopniowe – pionowe oraz jednostopniowe poziome lub pionowe). Pompy montowane są na podstawie wspartej na […]