Układy pompowe do wody i ścieków

Firma zajmuje się budowaniem zestawów hydroforowych o różnym poziomie wydajności. Począwszy od jednego aż do kilkunastu tysięcy m3/h dzięki czemu tworzona instalacja może zostać dopasowana zarówno dla domu jednorodzinnego jak i wielotysięcznego miasta. Zadaniem zestawów hydroforowych jest podawanie wody z właściwą wydajnością, o odpowiednim ciśnieniu do instalacji oraz sieci (ppoż, nawadniające, wodociągowe, technologiczne itd.). Kolejne funkcje to podnoszenie ciśnienia wody w instalacjach i sieciach, zapewnienie obiegu wody w układach grzewczych, chłodzących oraz sieciach ciepłowniczych.