Przemysłowe centrale wentylacyjne VEBAR

Przemysłowe centrale wentylacyjne VEBAR
Przemysłowe centrale wentylacyjne VEBAR są zgodne z dyrektywą Ekoprojekt (EcoDesign), spełniając tym samym wymagania Rozporządzenia Komisji UE 1253/2014 oraz 1254/2014.

 

Centrale i zestawy wentylacyjne produkowane przez Firmę BARTOSZ dostępne są w następujących wykonaniach:
 • monoblokowym – wszystkie elementy centrali zamontowane są w monolitycznej obudowie stanowiącej jedną całość, co wraz z opcją zamówienia wraz z okablowaniem umożliwia dostarczenie do Klienta kompletnej, gotowej do podłączenia i uruchomienia centrali;
 • sekcyjnym – centrala dostarczana jest w kilku elementach/sekcjach; opcjonalnie każda sekcja może być dostarczana wraz z okablowaniem oraz dokładną dokumentacją techniczną, dzięki czemu połączenie i uruchomienie centrali odbywa się szybko i sprawnie; wykonanie sekcyjne jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy centrala zlokalizowana będzie w miejscu trudno dostępnym, do którego – z racji gabarytu – wniesienie centrali w jednej części nie jest możliwe np. piwnice;
 • mieszanym (sekcyjno-monoblokowym);
 • kanałowym – komplet urządzeń połączonych ze sobą kanałowo; stwarza szerokie możliwości rozmieszczenia poszczególnych elementów układu dostosowanych do rozkładu pomieszczenia, w którym ma być umieszczony zestaw; możliwa późniejsza rozbudowa i doposażenie zestawu; szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku montażu na niskim poddaszu.

 

Klasy urządzeń Firmy BARTOSZ:

 • klasa odzysku ciepła (wg. EN 13053): H1 – H4
 • klasa szczelności (EN 1886:2008): L1
 • klasa wytrzymałości mechanicznej: D1
 • klasa przenikania ciepła: T2
 • współczynnik mostków termicznych: TB1
 • szczelność filtrów: F9
 • klasa filtracji: G4 – F9.

 

Ze względu na zastosowany wymiennik ciepła Firma Bartosz produkuje centrale wentylacyjne:
 1. z wymiennikiem spiralno-przeciwprądowym (VEBAR WS, CNWB): kompaktowe centrale (VEBAR WS) lub zestawy kanałowe (CNWB) o wydajności do 16.500 m3/h; największa powierzchnia wymiany ciepła na rynku (gwarantowany rzeczywisty odzysk ciepła na poziomie 85-92%); wyjątkowa odporność na szronienie (nawet poniżej -20°C); najwyższa szczelność 99,9% (strumienie powietrza nie mieszają się) co umożliwia odzysk ciepła z powietrza o gorszej jakości; prosta konstrukcja; możliwość montażu modułów hydraulicznych, automatyki oraz dodatkowych elementów wewnątrz centrali; prosta, monolityczna budowa wymiennika oraz brak elementów ruchomych eliminują ryzyko awarii; nie wymaga doprowadzenia dodatkowej energii; regulacja stopnia odzysku ciepła z wykorzystaniem obejścia wymiennika; w zależności od przeznaczenia możliwe wykonanie stojące, podwieszane, wewnętrzne, zewnętrzne, dachowe, basenowe itp.; polski produkt chroniony zastrzeżeniem patentowym.
 2. z wymiennikiem obrotowym (VEBAR CR): kompaktowe centrale o wydajności do 100.000 m3/h; wysoka rzeczywista sprawność odzysku ciepła (do 80%); możliwość odzyskiwania wilgoci (nie ma konieczności stosowania dodatkowych nawilżaczy powietrza); odporność na szronienie; możliwość uzyskania płynnej lub skokowej regulacji odzysku ciepła; w zależności od przeznaczenia możliwe wykonanie stojące, podwieszane, wewnętrzne, zewnętrzne, dachowe, basenowe itp.
 3. z wymiennikiem krzyżowym (VEBAR CS): kompaktowe centrale o wydajności do 100.000 m3/h; niskie koszty inwestycyjne; brak konieczności doprowadzania dodatkowej energii elektrycznej do urządzenia; prosta konstrukcja; małe gabaryty; łatwa konserwacja; pewność działania związana z brakiem części ruchomych; możliwość regulacji stopnia odzysku ciepła wymiennika z wykorzystaniem obejścia wymiennika; w zależności od przeznaczenia możliwe wykonanie stojące, podwieszane, wewnętrzne, zewnętrzne, dachowe, basenowe itp.
 4. bez odzysku ciepła (VEBAR W, N, CNW): kompaktowe centrale nawiewne, wywiewne, nawiewno-wywiewne znajdują zastosowanie przede wszystkim w obiektach przemysłowych i usługowych, gdzie zapewniają wentylację na wymaganym poziomie bilansując strumienie powietrza wyciąganego i nawiewanego. Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wykonujemy w wersji monoblokowej – podwieszanej bądź stojącej (możliwe wykonanie wewnętrzne lub zewnętrzne). Wydajność oferowanych central sięga do 100.000 m3/h.

 

Centrale wentylacyjne VEBAR posiadają atesty higieniczne PZH (również dla obiektów o podwyższonych wymaganiach sanitarnych).

 

Galeria

Załączniki
PlikOpisWielkość plikuPobrania
pdf Katalog central wentylacyjnych9 MB16391
pdf Bartosz - przykładowe realizacje wentylacja2 MB751
pdf Instrukcja (DTR) VEBAR Wersja A1-02.24
3 MB140
pdf Instrukcja (DTR) Montaż filtrów VEBAR wersja A1-03.21
249 KB378