Zestawy filtracyjne BART

Zestawy filtracyjne BART

Zestawy filtracyjne BART–ZF mogą być stosowane w stacjach uzdatniania wody o wydajności od kilku do ponad 1000 m3/h.

Zestawy filtracyjne służą do:

 • usuwania żelaza i manganu,
 • filtracji po koagulacji objętościowej oraz w koagulacji powierzchniowej,
 • biologicznego usuwania amoniaku,
 • filtracji kontaktowej,
 • absorpcji na węglu aktywnym przy usuwaniu chloru i związków kancerogennych, po ozonowaniu,
 • podnoszenia pH wody oraz jej twardości w drodze filtracji na złożach dolomitowych,
 • zmiękczania wody,
 • uzdatniania wody basenowej.

 

W zestawach BART-ZF stosowane są filtry pionowe, ciśnieniowe nowej generacji, skonstruowane na ciśnienie pracy 0,3 MPa lub 0,4 MPa. Oparte są na zbiornikach ciśnieniowych płaskodennych, z co najmniej jedną płaską dennicą, najczęściej stalowo-żelbetową. Szczelność filtrów zapewniają stalowe płaszcze i dna zbiornika. Obciążenia od ciśnienia działające na dna przenoszone są najczęściej przez płyty z betonu zbrojonego wykonane na zewnątrz den filtrów. Przy małych średnicach możliwe jest stosowanie płaskich żebrowanych dennic stalowych. We wszystkich przypadkach filtry w zestawach BART-ZF ustawiane są dnami bezpośrednio na fundamencie. W filtrach o średnicach większych płaszcz może być dodatkowo wzmacniany pionowo kształtownikami stalowymi oraz pierścieniami poziomymi, a płyta żelbetowa górna może być wsparta na słupie. Płyty żelbetowe w filtrach najczęściej wylewane są na miejscu ustawienia filtra, rzadziej i tylko w przypadku filtrów o średnicach mniejszych, są dostarczane na budowę jako prefabrykowane.

 

Każdy filtr wyposażony jest w:

 • co najmniej dwa włazy rewizyjne zamykane kołnierzami,
 • co najmniej cztery króćce stalowe,
 • drenaż lub drenaże do płukania wodnego i powietrznego,
 • system dystrybucyjny górny wykonany w formie dyszy, koryta lub kilku koryt.

 

Wykonanie materiałowe zestawów filtracyjnych BART:

 • płaszcz i dna zbiornika – stal kwasoodporna w gatunku 0H18N9,
 • kołnierze – aluminium na ciśnienie pracy 1,0 MPa (elementy aluminiowe nie mają bezpośredniego kontaktu z wodą)
 • drenaż filtra – rury ze stali kwasoodpornej oraz rury polipropylenowe łączone przez zgrzewanie i odpowiednio perforowane (nawiercanie i szczelinowanie wzdłuż).