Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych
Od stycznia 2020 roku jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Producentów Systemów Pompowych (SPSP).

Stowarzyszenie zostało założone z inicjatywy producentów systemów pompowych i jest odpowiedzią na zmieniające się przepisy dotyczące m.in. branży pompowej. Celem SPSP jest poprawa obowiązujących przepisów, aktywne promowanie i przekazywanie wiedzy na temat systemów pompowych, wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju branży oraz nawiązanie współpracy gospodarczej sprzyjającej rozwojowi i innowacyjności technologicznej. Ponadto Członkowie Stowarzyszenia dążą do nawiązania współpracy z jednostkami samorządowymi, wojewódzkimi i państwowymi w zakresie kształcenia z obszaru, w którym są specjalistami. Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych jest organizacją społeczną.

 

Więcej o działalności SPSP: https://www.spsp.pl/