Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze
Rządowy program „Czyste Powietrze” powstał z myślą o ograniczeniu emisji szkodliwych związków do atmosfery i realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych nieefektywnych obecnie źródeł ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku, co oznacza, że refundacją objęte mogą być poniższe działania:

 • wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

O dopłaty do rekuperacji mogą starać się właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w nich lokalach mieszkalnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą) oraz inwestorzy, którzy uzyskali pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego. Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze Białystok realizuje za pośrednictwem Portalu Beneficjenta WFOŚiGW. Wnioski można składać zarówno elektronicznie, jak i wysłać je tradycyjną pocztą.

 

Program rozpoczął się w wrześniu 2018 r. i planowo będzie trwał końca 2029 r. Więcej informacji: Program Czyste Powietrze

 

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie rekuperatora informujemy, że wszystkie produkowane przez nas rekuperatory VENA przeznaczone do budownictwa jednorodzinnego,  czyli:

 • VENA Standard,
 • VENA Silver,
 • VENA Optima,
 • VENA Optima VOV

spełniają wymagania techniczne określone dla wyrobów budowlanych urządzeń i wykonywanych robót częściowo refundowanych przez program Czyste Powietrze. Dofinansowanie w Białymstoku realizowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

W przypadku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła są to:

 • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła – Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,
 • maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3,
 • wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu – Dział Wentylacji – tel. (85) 745 57 12 w.  31