Złoża filtracyjne

Złoża filtracyjne

Złoże filtracyjne Femen jest katalityczną masą braunsztynową, produkowaną w postaci ziarnistej z naturalnej, wysokomanganowej rudy, bogatej w tlenki manganu. Femen jest stosowany jako masa filtracyjna w uzdatnianiu wód, szczególnie podziemnych, do usuwania z nich związków manganu i żelaza. Dzięki swym właściwościom utleniającym w obecności zawartego w wodzie tlenu złoża filtracyjne Femen rozpuszczają związki manganu do trudno rozpuszczalnego dwutlenku manganu. Doświadczenia prowadzone przez Firmę Bartosz wykazały wysoką skuteczność masy filtracyjnej Femen w uzdatnianiu wód głębinowych.

 

Złoża filtracyjne Femen – warunki stosowania:

 • pH wody co najmniej 7,0
 • prędkość filtracji do 15,0 m/h
 • minimalna grubość warstwy filtracyjnej w filtrach wielowarstwowych 0,3 m
 • minimalna grubość warstwy filtracyjnej w filtrach jednowarstwowych 0,7 m

 

Sposób stosowania:

 • jako jedna z warstw filtracyjnych w filtrach wielowarstwowych,
 • jako warstwa filtracyjna w filtrach z pojedynczą warstwą,
 • w filtrach ciśnieniowych i otwartych,
 • wymagane odpowiednie napowietrzanie wody przed filtracją ,
 • płukanie powietrzem i wodą,
 • intensywność płukania powietrzem 75 m3/h x m2 filtra,
 • intensywność płukania wodą 40 m3/m2 filtra/h.

 

Płukanie:
Zalecana woda do płukania uzdatniona lub z niewielką zawartością żelaza i manganu.

 

Filtracja:
W filtracji jednostopniowej mającej na celu usunięcie żelaza i manganu Femen może usuwać mangan, a wówczas jest układany w dolnej warstwie filtra wielowarstwowego. Przy dużej zawartości żelaza w wodzie może współpracować z kwarcem w złożu wielowarstwowym i usuwać żelazo w dolnej warstwie filtra. Przy filtracji dwustopniowej jest stosowany na II stopniu filtracji, jako złoże jednorodne lub jako dolna warstwa w złożu wielowarstwowym. Odpowiednio wpracowany i eksploatowany usuwa amoniak. Może być stosowany w różnych rodzajach filtrów. Jest szczególnie przydatny jako masa filtracyjna do filtrów typu BART umożliwiających stosowanie bez ograniczeń złóż o dużej wysokości. Zalecane jest wykonanie badań technologicznych celem sprawdzenia skuteczności uzdatniania w danym przypadku.

 

Żywotność masy filtracyjnej Femen jest nieograniczona i odpowiada żywotności innych złóż naturalnych, pod warunkiem odpowiedniej eksploatacji i stosowania odpowiedniego płukania.

Załączniki

PlikOpisWielkość plikuPobrania
pdf Złoże filtracyjne Femen charakterystyka
118 KB1803