Modernizacja central wentylacyjnych

Efektywna praca central wentylacyjnych zależna jest nie tylko od jakości komponentów zastosowanych do ich budowy. Zużywające się elementy również wpływają na ich parametry pracy. Zbytnio wyeksploatowane wentylatory, wymienniki ciepła, czy elementy instalacji to tylko niektóre z podzespołów mogące pogorszyć pracę central wentylacyjnych.

Przeglądy central wentylacyjnych

Dlatego konieczne jest regularne poddawanie każdej centrali wentylacyjnej okresowym przeglądom serwisowym. Ocena kondycji poszczególnych komponentów, wydajności pracy centrali, sprawności odzysku ciepła oraz zużycia prądu to standardowe czynności wykonywane w trakcie takiego przeglądu. Dzięki przeglądom centrale wentylacyjne utrzymane są w optymalnym stanie i możliwe jest zminimalizowanie konsumpcji energii elektrycznej potrzebnej do ich działania.

Jednak nawet przy regularnej konserwacji i pełnej sprawności central wentylacyjnych jest możliwość polepszenia ich parametrów pracy poprzez modernizację. Szczególne jeśli oceniamy ich efektywność pracy w kontekście zużycia energii elektrycznej.

System wentylacji mechanicznej przed modernizacją

System wentylacji mechanicznej przed modernizacją

Koszt modernizacji systemu wentylacji mechanicznej

Aby dokonać oceny kosztów wymiany poszczególnych elementów central wentylacyjnych, konieczna jest wizyta na miejscu inwestycji. Podczas tej wizyty nasi pracownicy zapoznają się ze stanem aktualnie zainstalowanych urządzeń oraz przeprowadzają ocenę całej instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonują również pomiary wydajności wentylacji oraz analizują zużycie energii.

Dzięki temu wstępnemu audytowi możemy określić, które podzespoły central wentylacyjnych są już zużyte i czy wymagają naprawy lub wymiany na podzespoły nowszej generacji. Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności jesteśmy w stanie dokonać dokładnej wyceny wymiany poszczególnych elementów i określić okres zwrotu inwestycji w modernizację central.

W jednej z naszych ostatnich realizacji dzięki wymianie wentylatorów na modele nowszej generacji i o lepszej klasie sprawności Inwestor uzyskał oszczędności rzędu ok. 213 000 zł rocznie! A sama inwestycja w modernizację central wentylacyjnych zwróci się mu w ciągu około 1,5 roku! Więcej przeczytasz tutaj

Modernizacja central wentylacyjnych – możliwe rozwiązania:

  1. Wymiana wentylatorów na nowe pozwala obniżyć koszty związane z eksploatacją central wentylacyjnych. Obecnie produkowane wentylatory charakteryzują się wyższą klasą sprawności, niższym poborem prądu oraz większą wydajnością pracy niż wentylatory stosowane przed laty.
  2. Wymiana automatyki sterującej na nowoczesne moduły STW umożliwia zarządzanie pracą central wentylacyjnych przez internet, bez konieczności wizyty na obiekcie. Oprócz tego daje możliwość zaprogramowania trybów pracy wentylacji zależnie od potrzeb danego obiektu i według jego harmonogramu. Korzystnym rozwiązaniem jest również montaż dodatkowych czujników np. temperatury, wilgotności, CO2. Dzięki nim centrale mogą pracować w trybie automatycznym, bez ingerencji użytkownika.
  3. Nagrzewnice i chłodnice eksploatowane latami są narażone na awarie oraz mniej efektywną pracę spowodowaną np. powstającymi nieszczelnościami. Dobrze jest rozważyć wymianę agregatów chłodzących na bardziej nowoczesne i o lepszej sprawności. Ponadto montaż siłowników i / lub falowników umożliwi zmianę sterowania na płynne, co z kolei pozwoli na optymalne zużycie energii.
  4. Długotrwała eksploatacja wymienników ciepła może prowadzić do ich zapychania się, a w efekcie do zmniejszenia się efektywności pracy centrali. Warto sprawdzić stan techniczny i ich zdolność odzysku ciepła, a w razie potrzeby zastosować wymiennik bardziej wydajny i o wyższej sprawności.
  5. Filtry powietrza powinny być regularnie wymieniane na nowe. W trakcie eksploatacji systemu wentylacji może okazać się konieczne zastosowanie filtrów o wyższej klasie filtracji lub specjalistycznych filtrów, aby dostosować je do zmieniających się warunków zewnętrznych.
  6. Eksploatacja systemu wentylacji, szczególnie w trudnych warunkach pracy, może wymagać naprawy lub wymiany kanałów wentylacyjnych. Zdarza się bowiem, że w trakcie użytkowania powstają nieszczelności, korozja lub braki w izolacji, które obniżają wydajność całego układu.
  7. Warto również sprawdzić, czy elementy systemu wentylacji nie wymagają dodatkowej izolacji w celu poprawy efektywności energetycznej i wyciszenia urządzeń i instalacji.

Centrala wentylacyjna, skrzynki filtracyjne i kanały wentylacyjne po modernizacji

Nasze doświadczenie w konstruowaniu i produkcji central wentylacyjnych pozwalają nam na obiektywną ocenę pracy eksploatowanych urządzeń oraz zaproponowanie działań, które poprawią efektywność energetyczną użytkowanego systemu wentylacji. Modernizacja central wentylacyjnych realnie wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji budynków wyposażonych w wentylację mechaniczną, zatem warto jest sprawdzić dostępne możliwości. Zachęcamy do kontaktu!

  • Oddział Białystok (obsługa całej Polski poza regionem BTH Kraków) – tel. 85 745 57 12 w. 31, wentylacja@bartosz.com.pl
    Oddział Kraków (woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie) – tel. 12 684 00 73, krakow@bartosz.com.pl