Zbiorniki wyrównawcze

Zbiorniki wyrównawcze

Pionowe zbiorniki wyrównawcze typu ZRVB stosuje się w stacjach wodociągowych do równoważenia deficytów wody spowodowanych niedostateczną wydajnością źródła. Ponadto zbiorniki magazynują wodę dla celów przeciwpożarowych.

 

Budowa zbiorników wyrównawczych

Zbiorniki wyrównawcze ZRVB wykonane są z elementów stalowych ze stali niskowęglowej atestowanej. Każdy zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca z włazem rewizyjnym zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym przykryciem. W dachu znajduje się kominek wentylacyjny i właz rewizyjny. Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę wewnętrzna i zewnętrzną, umożliwiające bezpieczną obsługę zbiornika. Wszystkie króćce przyłączeniowe znajdują się w dnie zbiornika i zakończone są kołnierzami na ciśnienie p=1,0MPa. Szczelność połączeń spawanych jest sprawdzana metodą penetracyjną.

 

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zbiorniki wewnątrz malowane są farbą z atestem PZH – „BRANTHO-KORRUX”. Na zewnątrz dwukrotnie uniwersalną farbą przeciwrdzewną. Drabiny wykonane są w wersji ocynkowanej.

 

Izolacja

Izolacja termiczna wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza z wełny mineralnej o grubości 100mm. Dach oraz właz izolowany jest styropianem o grubości 100mm. Izolacja na zewnątrz standardowo zabezpieczona jest osłoną z blachy ocynkowanej (trapezowej, emaliowanej).

 

Transport

W zależności od pojemności zbiornika oraz odległości do miejsca jego ustawienia zbiorniki dostarczane są w całości lub częściach. Izolacja termiczna i płaszcz zewnętrzny montowane są zawsze na miejscu, po ustawieniu zbiornika na fundamencie. Ze względu na duże gabaryty zbiorniki przewożone są specjalistycznym transportem do przemieszczania ładunków ponadgabarytowych. Obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie dojazdu do miejsca ustawienia zbiornika.

 

Opcje dodatkowe:

  • wykonanie płaszcza, dna oraz przykrycia i wzmocnień ze stali kwasoodpornej w wymaganym gatunku,
  • wykonanie płaszcza i dna oraz przykrycia ze stali kwasoodpornej w wymaganym gatunku, wzmocnień ze stali węglowej,
  • izolacja wełną mineralną o grubości 120, 150 mm lub innej,
  • wykonanie osłony izolacji z blachy aluminiowej,
  • dostosowanie parametrów zbiornika do wymagań warunków miejscowych (średnica, wysokość, średnica króćców).