Wentylacja

W ramach gwarancji świadczymy bezpłatnie usługi serwisowe oraz oferujemy opiekę Centrum Serwisowego (odpłatnie) na terenie całego kraju.

Przykładowe działania w ramach opieki Centrum Serwisowego Firmy Bartosz:

 • konserwacja i naprawa central wentylacyjnych,
 • konserwacja domowych instalacji wentylacyjnych,
 • okresowe przeglądy,
 • upgrade oprogramowania,
 • pomiary wentylacji,
 • pomiary elektryczne,
 • czyszczenie wymienników,
 • regulacja parametrów pracy wentylacji,
 • zmiana nastaw,
 • sprzedaż części zamiennych, w tym dostawa i wymiana filtrów.

Jeśli macie Państwo problem z systemem rekuperacji firmy Bartosz, prosimy o zgłaszanie awarii poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: serwiswentylacja@bartosz.com.pl .

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Koordynator Serwisu – tel. (85) 745 57 11 w. 2, kom. 609 599 510, serwiswentylacja@bartosz.com.pl


ZGŁOSZENIE SERWISU – WYMAGANE INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • pełne oznaczenie produktu
 • numer seryjny urządzenia
 • opis niesprawności urządzenia
 • dane kontaktowe Zgłaszającego
 • numer faktury zakupu wystawionej przez Firmę Bartosz

UWAGA!!! Niekompletne informacje dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego mogą spowodować odrzucenie zgłoszenia (do ponownego uzupełnienia danych) oraz opóźnienie w rozpatrywaniu reklamacji.

 

Zgłoszenia można również dokonać za pomocą formularza on-line –> FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISU

 

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z nadanym sprawie numerem.

Na podstawie opisu reklamacyjnego drogą e-mailową zostaną Państwo poinformowani o dalszym przebiegu procedury. Mogą zostać podjęte następujące decyzje:

 • odesłanie na koszt Firmy BARTOSZ reklamowanego przedmiotu
 • wyjazd serwisu.

Produkt w zależności od wady zostanie naprawiony lub wymieniony. W przypadku stwierdzenia wady wynikającej z niepoprawnego montażu lub niewłaściwego zastosowania czy użytkowania urządzeń, koszt wysyłki i ewentualnej naprawy pokrywa Zgłaszający. Zgłaszający ma prawo zrezygnować ze zwrotnej przesyłki, decydując się na złomowanie produktu, zostanie jednak obciążony kosztami inspekcji. Jeżeli ocena reklamowanego produktu będzie negatywna (tzn. produkt okaże się sprawny), wówczas koszty zwrotnej przesyłki do Klienta oraz koszt inspekcji ponosi Zgłaszający reklamację.


REJESTRACJA PRODUKTU – FORMULARZ ON-LINE

Rekuperatory VENA produkowane przez naszą firmę standardowo objęte są 2-letnią gwarancją.  Jednak możecie Państwo nieodpłatnie przedłużyć jej ważność o dodatkowe miesiące! W tym celu należy zarejestrować urządzenie za pomocą Formularza Rejestracji Produktu.