PHARE 2000

PHARE 2000
Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 
Program: PHARE 2000 Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw
 
Tytuł projektu: „Uruchomienie nowej linii produkcyjnej w Firmie BARTOSZ”
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji”.

(źródło: www.parp.gov.pl)

 

Program pt. „Uruchomienie nowej linii produkcyjnej w Firmie BARTOSZ” zakładał zakup nowych maszyn do produkcji, a tym samym zwiększenie produkcji i sprzedaży oraz zatrudnienia w zakresie produkcji urządzeń do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

 

Wartość projektu: 204 144 euro

Dofinansowanie: 50 000 euro

Okres realizacji: kwiecień 2003 – marzec 2004