Wizja i kanon wartości

Wizja firmy

 • Jesteśmy godnym zaufania partnerem handlowym oraz producentem technologii przyjaznych ludziom i środowisku.
 • Fachowość i sprawność obsługi Klienta jest naszą zasadą.
 • Dbamy o Pracowników i zapewniamy im możliwość rozwoju.
 • Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowych rynków zbytu.
 • Rozumiemy współczesny świat, a podejmując wyzwania, znajdujemy w nim miejsce dla siebie.

Kanon wartości

Zaufanie

 • Stosujemy kanon wartości jako fundament funkcjonowania firmy.
 • Realizujemy przyjęte na siebie zobowiązania.
 • Dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się z umów.
 • Współpracujemy na zasadzie wzajemnego zaufania.
 • Budujemy zaufanie przyznając się do popełnionych błędów.

Jakość

 • Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego dbamy o niego, rozpoznajemy jego potrzeby, współpracujemy na etapie realizacji i wspieramy w okresie eksploatacji.
 • Do produkcji używamy dobrych materiałów.
 • Terminowo realizujemy zobowiązania.
 • Doskonalimy produkty uwzględniając opinie Klientów.
 • Przestrzegamy procedur, dzięki czemu unikamy błędów.

Dochodowość

 • Analizujemy rentowność zamówień i poszukujemy optymalnych rozwiązań materiałowych oraz organizacyjnych.
 • Realizujemy opłacalne cele.
 • Dbamy o stabilność finansową firmy zapewniając satysfakcję Pracownikom oraz Klientom.

Innowacyjność

 • Szukamy nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, aby być lepszymi od konkurencji.
 • Poszukujemy i wdrażamy nowe metody sprzedaży.
 • Stale podnosimy wiedzę techniczną i ogólną oraz prowadzimy badania i ulepszamy istniejące rozwiązania.
 • Przynajmniej raz w kwartale każdy zgłasza innowacyjne rozwiązanie na swoim stanowisku pracy.

Rozwój

 • Szkolimy się i zdobywamy wiedzę indywidualnie podnosząc swoje kwalifikacje.
 • Wykorzystujemy dla siebie i dobra firmy zdobytą wiedzę.
 • Doskonalimy organizację pracy.
 • Pozyskujemy i wdrażamy nowe technologie.
 • Pozyskujemy nowych Partnerów do współpracy i wchodzimy na nowe rynki.
 • Badamy rynek i reagujemy na jego zmiany, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta.
 • Wspieramy rozwój naszych stałych odbiorców.