Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków, wód deszczowych, wody gorącej, przepompownie sieciowe oraz przepompownie przydomowe zrealizowane przez Firmę Bartosz.


Stacja poboru próbek

Stacja poboru próbek

W miejscowości Halickie (gm. Zabłudów) zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy system opomiarowania ilości i jakości ścieków...