Przepompownia ścieków i wód deszczowych

Przepompownia ścieków i wód deszczowych

Produkowane przez nas nowoczesne przepompownie ścieków znajdują swoje zastosowanie w budowie kanalizacji sanitarnych, deszczowych i przemysłowych w miastach, wsiach oraz zakładach. To jedna z najistotniejszych części gospodarki wodno-ściekowej. Odpowiadają za transport ścieków sanitarnych, wód drenażowych i deszczowych, a także wody z odwodnień na znaczne odległości lub na wyższy poziom. Zadaniem przepompowni jest przetłoczenie ścieków do kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). W standardowym wykonaniu komory wykonane są w formie walca ze szczelnym dnem, jednak duże zbiorniki mogą być wykonane w formie owalu lub innym kształcie.

 

Przepompownia ścieków może zawierać komorę wykonaną z następujących materiałów:

  • z PEHD;
  • z polimerobetonu;
  • z rury typu “Betras”;
  • z żywic poliestrowych, które wzmacniane są włóknem szklanym;
  • ze stali;
  • z kręgów betonowych, a także betonu zbrojnego na miejscu budowy;

 

Przepompownie ścieków – wyposażenie zbiorników:

Pompa do ścieków: podstawowym elementem układu hydraulicznego są pompy. Zbiornikowe przepompownie ścieków sanitarnych dostępne są w wersji jedno-, dwu- oraz trzypompowej. Pompa do przepompowni ścieków powinna być dobierana na podstawie maksymalnego dopływu ścieków oraz ich rodzaju, geometrycznej wysokości podnoszenia, a także sumy strat na rurociągu tłocznym. Rozmiary rurociągów powinno się dobierać w taki sposób, aby zapewnić minimalne prędkości samoczyszczenia:

  • dla pionów tłocznych wewnątrz przepompowni, prędkości nie powinny być mniejsze od 1 m/sek, a większe jak 2,5 m/sek;
  • dla rurociągów poziomych poza przepompownią, prędkości nie powinny być mniejsze od 0,8 m/sek, a większe jak 3 m/sek.

 

W naszych przepompowniach ścieków stosowane są pompy takich producentów jak: ABS, EMU, MEPROZET, KSB, GRUNDFOS, LFP, FLYGT, WILO, SIGMA, METALCHEM czy HIDROSTAL. Na życzenie Klienta sprowadzamy również urządzenia innych firm.

 

Piony tłoczne, kolektor tłoczny zbiorczy: do kolektora tłocznego ścieki są podawane z pompy pionem tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej. Średnica pionów tłocznych zależna jest od wielkości zastosowanych pomp do ścieków sanitarnych i ich wydajności. Na pionie tłocznym zainstalowana jest armatura żeliwna: zawór zwrotny – kulowy z rewizją umożliwiającą jego czyszczenie, zasuwa odcinająca z klinem gumowym. Zawór zwrotny zapobiega wstecznemu przepływowi pompowanych ścieków zaś zasuwa pozwala na ewentualne zamknięcie przepływu ścieków.

Kontrola poziomu cieczy: standardowo pompownia wód deszczowych oraz pompownia ścieków wyposażona jest w pływakowe czujniki poziomu montowane na łańcuchu ze stali kwasoodpornej z obciążnikami. Pływaki podwieszone są na haku zamontowanym w pokrywie górnej zbiornika.

Drabinka: w celu umożliwienia obsłudze zejścia do wnętrza pompowni, montuje się do obudowy drabinkę ze stali ocynkowanej (ogniowoodpornej lub na życzenie klienta kwasoodpornej).

Wentylacja pompowni: wykonywana jest grawitacyjnie, rurą nawiewną i wywiewną zakończoną wywietrzakiem wyniesionym ponad poziom terenu, które wyprowadzone są bezpośrednio z pokrywy pompowni lub ze ścian zbiornika. Zapewnia to obieg grawitacyjny powietrza. Opcjonalnie możemy zamontować biofiltr, który neutralizujący zapachy lub wentylator mechaniczny.

Właz: w pokrywie górnej zbiornika umiejscowiony jest właz. Jego wymiary umożliwiają swobodny montaż i konserwację pomp, armatury i pionów tłocznych. Pod pokrywą zamontowana jest krata wentylacyjna, stanowiąca zabezpieczenie na okres wietrzenia wnętrza przepompowni.

 

W przypadku gdy przepompownia wód deszczowych lub ścieków montowana jest w jezdni, chodniku lub na placu, gdzie odbywa się ruch kołowy zbiorniki wykonywane są w wersji przystosowanej do wykonania konstrukcji z płytą odciążającą.

 

W pompowniach produkowanych przez Firmę Bartosz istnieje możliwość zapobiegania zagniwaniu ścieków i zapewnieniu ich bezodorowej pracy. Taki stan zachowywany jest  niezależnie od czasu zatrzymania ścieków i bez potrzeby ich napowietrzania.  Warunkiem  jest dostosowanie się użytkownika do zaleceń firmy i stosowania odpowiednich środków biologicznych, stale obecnych w sprzedaży. Proponowana technologia jest przyjazna dla środowiska i bezpieczna w stosowaniu. Proponowane rozwiązanie ustalane jest odrębnie dla każdego obiektu.

Galeria