Przepompownia wody

Przepompownia wody

W standardowym wykonaniu pompownia wody przeznaczona jest do tłoczenia wody czystej o temperaturze do 25°C, a maksymalne ciśnienie pracy nie może przekraczać 1,0 MPa (maksymalne ciśnienie robocze jest sumą ciśnień podnoszenia pomp przy zerowej wydajności i ciśnienia wody w rurociągu ssawnym – wartość ta nie może być większa jak 1,0 MPa). Pompownie wody zasilane są z otwartego zbiornika wyrównawczego (lub kilku zbiorników).

Pompownie wykonywane są w wersji od dwóch do sześciu pomp (stosowane są pompy poziome). Pompy montowane są na fundamentach betonowych – odpowiednio zbrojonych. Każda pompa wyposażona jest w zawory zwrotne oraz armaturę odcinającą po stronie ssawnej i tłocznej. Pompy podłączone są do kolektorów ssącego i tłocznego, na których montowane są niezbędne czujniki, manometry oraz zbiorniki membranowe. System sterowania wykonany jest w szafie lub kilku szafach montowanych na cokołach. Pompownie wyposażone są w zabezpieczenie przed suchobiegiem, dobierane do sposobu zasilania i wymogów Zamawiającego.

W podstawowym wykonaniu pompownia wody występuje w trzech typach:

ZH NK – pompownia wody z pompami NK prod. Grundfos
ZH ETM – pompownia wody z pompami ETANORM prod. KSB
ZH OMG – pompownia z pompami OMEGA prod. KSB

Wyróżniamy trzy podstawowe warianty wykonania układu sterowniczego:

Sterowanie typu „SPE”: jest to układ tzw. wielofalownikowy, w którym każda pompa wyposażona jest w swój falownik. Ciśnienie za zestawem regulowane jest płynnie – bezstopniowo.

Sterowanie typu „SP”: jest to sterowanie z przetwornicą częstotliwości do regulacji obrotów jednej pompy zestawu. W wersji tej przetwornica przełączana jest automatycznie w odpowiedniej kolejności na poszczególne pompy zestawu (przetwornica tzw. „krocząca” lub „wędrująca”). Ciśnienie za zestawem regulowane jest płynnie – bezstopniowo.

Sterowanie typu „K”: jest to sterowanie kaskadowe (tzw. progowo-czasowe) w którym pompy regulują ciśnienie w zadanych progach ciśnienia (P min – P max).

Przepompownia wody – wykonania niestandardowe:

Oprócz standardowych wykonań Firma Bartosz produkuje układy pompowe w wykonaniu specjalnym. Przykładowe rozwiązania niestandardowych wykonań to:

  1. wykonanie na ciśnienie: PN 16, PN 25, PN 40,
  2. do wody gorącej,
  3. do wody zanieczyszczonej,
  4. do innych mediów takich jak: woda zdemineralizowana, glikol, woda zasolona, roztwory detergentów oraz środków myjących, a także roztwory niektórych cieczy agresywnych,
  5. zestawy wielosekcyjne: z pompą (pompami) ppoż; z pompą (pompami) płuczącymi; z pompą pilot (tzw. jockey), z pompą (pompami) połówkowymi,
  6. przepompownia wody z dodatkowym wyposażeniem takim jak: obejście testujące do pomp; obejście rezerwowe zestawu, pompy zalewające do zestawów,
  7. monitorowanie pracy zestawów: możliwość komunikacji szeregowej przez łącza w systemie MPI, umożliwiające komunikację przewodową (Profibus, Modbus, Ethernet);komunikacja za pomocą radiomodemów, modemów i sieci telefonicznej, a także sieci GSM; stanowiska do wizualizacji oparte o pakiety np. InTouch firmy Wonderware, IFIX firmy Inntellution, WinCC firmy Siemens, Axeda Supervisor firmy Emation, RSView32 firmy Rockwell Software, etc.
  8. stosowanie sterowników: Siemens, GE Fanuc, Schneider, SAIA, Allen-Bradley, Unitronics i innych,
  9. stosowanie przetwornic częstotliwości: Danfoss, ABB, Siemens, Schneider, Lenze i innych.

Galeria