Przemysłowe uzdatnianie wody

Parametry uzdatnionej wody w dużej mierze zależą od tego, do czego będzie wykorzystywana. Istnieją bowiem przepisy i normy określające wymagania stawiane wodzie pitnej oraz z przeznaczeniem do innych celów niż spożycie. Zatem inne normy będą obowiązywać gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją artykułów spożywczych, czy firmy farmaceutyczne. Przemysłowe uzdatnianie wody wymaga często, by uzdatniona woda charakteryzowała się wysoką czystością chemiczną. W wielu przypadkach jedynie doskonale czysta woda będzie odpowiednia do złożonych procesów produkcyjnych.

Katalog produkowanych przez nas urządzeń do uzdatniania wody zawiera m.in.:

  • – zestawy filtracyjne – ich zadaniem jest m.in. usuwanie z wody żelaza, manganu, amoniaku, chloru i związków kancerogennych, podnoszenia pH wody, zmiękczania jej, uzdatniania wody basenowej;
  • – wieże napowietrzające – wykorzystywane do napowietrzania wody w systemie otwartym lub grawitacyjnego / grawitacyjno–pompowego podawania wody na filtry lub do zbiorników,
  • – zbiorniki wyrównawcze – stosowane na SUW aby zabezpieczyć obiekt przed niedostatecznym dopływem wody oraz do magazynowania wody na cele przeciwpożarowe,
  • – aeratory ciśnieniowe – czyli tzw. mieszacz wodno-powietrzny stosowany do napowietrzania w procesie uzdatniania i odpowietrzanie wody przed podaniem na filtry,
  • – stacje uzdatniania wody – kompletne budynki zawierające pełną technologię uzdatniania wody (filtry, zbiorniki, zestawy podnoszące ciśnienie itp.) na potrzeby całych miast i gmin.

Aby nasi specjaliści z dziedziny uzdatniania wody mogli pomóc z doborem odpowiedniej technologii każdorazowo wymagamy pobrania próbek wody przeznaczonej do uzdatnienia i przeprowadzenia analizy laboratoryjnej pod kątem twardości wody oraz zawartości składników mineralnych takich jak żelazo, magnez i mangan. Posiadając informację o jakości wody z danego ujęcia oraz oczekiwań Klienta w stosunku do jakości wody uzdatnionej możemy wskazać, które rozwiązania będą najbardziej optymalne. Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie stacji uzdatniania wody „pod klucz”. Od momentu zapytania, do czasu odbioru budowlanego i przekazania obiektu do użytku pomagamy inwestorom w kompleksowej realizacji budowy.

Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody

Nowoczesne stacje uzdatniania wody dla miast i gmin Zajmujemy się kompleksową realizacją (projektowaniem i wykonawstwem robót budowlano-montażowych) nowoczesnych stacji uzdatniania wody wraz ze sterowaniem komputerowym i wizualizacją procesów technologicznych. Naszą […]
Zestawy filtracyjne BART

Zestawy filtracyjne BART

Zestawy filtracyjne BART–ZF mogą być stosowane w stacjach uzdatniania wody o wydajności od kilku do ponad 1000 m3/h. Zestawy filtracyjne służą do: usuwania żelaza i manganu, filtracji po koagulacji objętościowej […]
Wieże napowietrzające WN-BART

Wieże napowietrzające WN-BART

Otwarty system napowietrzania – wieża napowietrzająca WN-BART jest przeznaczona do stacji uzdatniania wody i służy do napowietrzania wody w systemie otwartym lub grawitacyjnego / grawitacyjno–pompowego podawania wody na filtry oraz do zbiornika […]
Zbiorniki wyrównawcze

Zbiorniki wyrównawcze

Pionowe zbiorniki wyrównawcze typu ZRVB stosuje się w stacjach wodociągowych do równoważenia deficytów wody spowodowanych niedostateczną wydajnością źródła. Ponadto zbiorniki magazynują wodę dla celów przeciwpożarowych.   Budowa zbiorników wyrównawczych Zbiorniki […]
Aeratory ciśnieniowe AE-BART

Aeratory ciśnieniowe AE-BART

Ciśnieniowy system napowietrzania – aerator ciśnieniowy AE-BART jest zespołem urządzeń służących do napowietrzania i zmieszania wody z powietrzem w procesie uzdatniania wody. Aeratory ciśnienowe osiągają ciśnienie pracy do 0,4 MPa. […]
Złoża filtracyjne

Złoża filtracyjne

Złoże filtracyjne Femen jest katalityczną masą braunsztynową, produkowaną w postaci ziarnistej z naturalnej, wysokomanganowej rudy, bogatej w tlenki manganu. Femen jest stosowany jako masa filtracyjna w uzdatnianiu wód, szczególnie podziemnych, […]