Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ BARTOSZ SP. J. BUJWICKI, SOBIECH

Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o naszych Klientach. Prosimy o uważne przeczytanie treści dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki przetwarzania danych osobowych.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Firma BARTOSZ Spółka jawna Bujwicki, Sobiech dostosowuje procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

2. Celem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwanym RODO) jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych.  Oznacza to, że dane osobowe w każdym kraju Unii Europejskiej będą przetwarzane na takich samych zasadach.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest Firma BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku (15-399) przy ul. Sejneńskiej 7, zwana dalej Administratorem lub Firma BARTOSZ.

 

III. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.  Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania przez użytkownika, na przykład w celu wykonania postanowień umowy, w ramach ankiety, korzystania z formularza kontaktowego lub podczas rejestracji usług. Do realizacji usług wykorzystujemy dane podane przez użytkownika, po uprzednim udzieleniu przez niego stosownej zgody. Dobrowolnie podane dane osobowe są przetwarzane w następujących celach (w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody):

 • w celu nawiązania współpracy,
 • w celu zawarcia, wykonania i rozliczania umów,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania, wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w przedmiotowych sprawach,
 • w celu wykonywania ciążących na firmie obowiązków takich jak rozpatrywanie reklamacji, wystawianie dokumentów księgowych,
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie,
 • w celu marketingu bezpośredniego, w tym informowaniu o nowych produktach, istotnych zmianach w ofercie, wydarzeniach w firmie oraz badania rynku,
 • w celu rekrutacji.

2. W każdym przypadku możecie Państwo wskazać preferowany kanał kontaktu (e-mail, telefon, poczta tradycyjna) i w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych do celów komercyjnych oraz na otrzymywanie komunikatów promocyjnych za pośrednictwem wszystkich lub niektórych z wymienionych kanałów komunikacji.

3. Dane mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu, o ile została wyrażona wyraźna zgoda na ich przekazanie.

4. Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które skontaktowały się z Firmą BARTOSZ Sp.j. będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ewentualnego prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Dane zebrane podczas procesów rekrutacyjnych i przekazane nam wszystkimi możliwymi kanałami przetwarzane są za zgodą użytkownika. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej przyszłej współpracy. Dane przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, o ile została wyrażona zgoda.

 

IV. SPOSÓB PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą środków elektronicznych, informatycznych i ręcznych, według procedur i z zastosowaniem zasad logiki powiązanych z wymienionymi powyżej celami oraz zawsze zgodnie z przepisami. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieprzekraczający okresu niezbędnego do uzyskania celów, do jakich zostały zebrane, a w każdym razie nie dłużej niż przewidują przepisy.

 

V. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie może złożyć do Administratora wniosek o:

 • uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, w tym również uzyskanie ich kopii,
 • sprostowanie danych, w przypadku gdy zawierają błędy,
 • usunięcie danych, których przetwarzanie jest bezpodstawne,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • przeniesienie danych do innego administratora.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (nie dotyczy to przetwarzania danych w celu wykonania umowy) mają Państwo prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody.

3. Wszelkie wnioski dotyczące danych osobowych prosimy przesyłać na adres: rodo@bartosz.com.pl

 

VI. PRAWO DO SKARGI

W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania danych doszło do naruszenia Państwa praw, przysługuje Państwu prawo do do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych na stronie internetowej znajduje się w zakładce O firmie > Polityka prywatności i cookies.