Systemy monitorowania procesów

Systemy zdalnego monitorowania i sterowania (systemy monitoringu) mogą być stosowane w dowolnych instalacjach i obiektach, m. in. w lokalnych oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, hydroforniach, obiektach, w których zastosowano centrale wentylacyjne oraz innych, które wymagają niezawodnego i profesjonalnego nadzoru procesów technologicznych. Wprowadzone do systemu zaawansowane rozwiązania telemetryczne pozwalają dopasować jego funkcje do wymagań użytkowników, dzięki czemu nie ma konieczności ciągłego wizytowania nadzorowanych obiektów.

SCHEMAT DZIAŁANIA SYSTEMU MONITORINGU GSM/GPRS

Za pomocą modułów telemetrycznych, pracujących w sieci GSM lub za pomocą stałych łączy internetowych, dane wysyłane są pomiędzy oddalonymi obiektami a stacją nadzorująco – kontrolną. Dane odczytywane z obiektów przekazywane są za pomocą prywatnego APN, wykorzystując technologię GPRS oraz za pomocą tuneli VPN, wykorzystując stałe łącza internetowe,  do serwera przetwarzającego dane. Każdy klient posiada własną nazwę użytkownika i hasło. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Generowana przez serwer wizualizacja stanów elementów instalacji obiektu pojawia się na ekranie monitora. Dzięki takiemu rozwiązaniu monitorowanie procesów  jest wygodne i pozwala zaoszczędzić czas dotychczas przeznaczany na wizytę na obiekcie.

Systemy monitoringu GSM/GPRS – korzyści:
 1. Możliwość zainstalowania systemu monitoringu w dowolnym obiekcie na terenie Polski (przesył danych technologią GSM/GPRS).
 2. Urządzenie obiektowe wyposażone w moduł GPRS realizuje bezpieczne połączenie (komunikacja przez prywatny APN).
 3. Dostęp do systemu z każdego miejsca, umożliwiającego połączenie z Internetem.
 4. Możliwość ciągłej kontroli monitorowanego obiektu bez konieczności odwiedzania go, co znacznie zaoszczędza czas oraz obniża koszty.
 5. Możliwość ciągłego nadzoru instalacji obiektu pozwala wykryć jej nieefektywną pracę, ograniczając koszty eksploatacji, a także wykluczyć możliwość powstania szkód związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem.
 6. Wizualizacja wybranych elementów i parametrów instalacji obiektu.
 7. Możliwość generowania raportów dobowych oraz miesięcznych, dotyczących pracy wybranych elementów instalacji.
 8. Niskie koszty inwestycyjne uruchomienia systemu.
 9. Brak kosztów związanych z zakupem oprogramowania do obsługi systemu.
 10. Niskie koszty związane z utrzymaniem serwera zbierającego dane.
 11. Nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów do obsługi systemu.
 12. System ostrzegania o awariach i alarmach umożliwia szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych.
 13. Poza funkcją nadzoru obiektu, systemy monitorowania mogą również informować o zagrożeniach oraz próbach włamania, wysyłając wiadomość e-mail lub SMS.

 

SPRAWDŹ DEMO! –> www.telemetria.bartosz.com.pl

(login: demo   hasło: demo123)