PO IG 6.1 Paszport do eksportu

PO IG 6.1

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Nazwa projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu „Rozwój Firmy Bartosz poprzez eksport”

Celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1 Paszport do eksportu jest wspieranie projektów mających na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, zwiększenie sprzedaży na tych rynkach, bądź promowanie polskiej marki na rynkach zagranicznych.

(źródło: www.poig.parp.gov.pl)

Program pt. „Rozwój Firmy Bartosz poprzez eksport” ma na celu podniesienie konkurencyjności Firmy Bartosz Sp.j poprzez rozwój działalności eksportowej. Przyczyni się również do wzmocnienia pozycji polskiej gospodarki poprzez kreowanie i umacnianie wizerunku Polski jako obszaru do nawiązywania korzystnych kontaktów biznesowych oraz atrakcyjnego i celnego partnera biznesowego..

Wartość projektu: 541 775,55 zł

Dofinansowanie: 307 994,03 zł

Okres realizacji: grudzień 2015