Pompownie pożarowe

Pompownie pożarowe

Produkowane zestawy równoległe – pompownie przeciwpożarowe – wykonywane są w wersji od dwóch do sześciu pomp (stosowane są pompy wielostopniowe – pionowe oraz jednostopniowe poziome lub pionowe). Pompy montowane są na podstawie wspartej na podstawkach wibroizolacyjnych, które dają możliwość poziomowania układu, a także zapobiegają przed przenoszeniem drgań. Każda pompa wyposażona jest w zawory zwrotne oraz armaturę odcinającą po stronie ssawnej i tłocznej. Pompy podłączone są do kolektorów ssącego i tłocznego. Na kolektorach montowane są niezbędne czujniki, manometry oraz zbiorniki membranowe, a do konstrukcji wsporczej zestawu mocowana jest rama z szafą zasilająco-sterowniczą (w szczególnych przypadkach szafa może być wykonywana w wersji rozłącznej).

Dostarczane klientom zestawy są okablowane i sprawdzone na stacji prób pod względem szczelności oraz poprawności działania. Każdy zestaw wyposażony jest w zabezpieczenie przed suchobiegiem, dobierane do sposobu zasilania zestawu. Dodatkowym wariantem są zestawy wyposażone w pompę pilot (tzw. jockey) oraz obejście do automatycznego samotestowania pomp. Pompa pilot (o małej wydajności) ma za zadanie utrzymywać ciśnienie w instalacji gaśniczej (np. w przypadku drobnych ubytków) co eliminuje konieczność załączania pomp podstawowych (z reguły o dużej wydajności) przy stabilizacji ciśnienia. Obejście testujące wyposażone jest w elektrozawór (bądź przepustnicę z napędem elektrycznym), armaturę regulacyjną oraz opcjonalnie wodomierz i ciśnieniomierz. Dla zestawów zasilanych z sieci wodociągowej obejście wykonywane jest jako rurociąg ( „by-pass”) spinający kolektor ssawny z tłocznym. Dla zestawów zasilanych ze zbiornika obejście dostarczane może być jako moduł montowany na rurociągu zawracającym wodę do zbiornika wyrównawczego. Zastosowanie obejścia pozwala na utrzymanie pomp w sprawności ruchowej, a procedura testu realizowana jest w pełni automatycznie, w określonym cyklu czasowym.

 

W podstawowym wykonaniu wyróżniamy następujące typy zestawów z pompami pionowymi – wielostopniowymi:

ZH CR – z pompami CR prod. Grundfos
ZH MVC – z pompami MOVITEC prod. KSB
ZH WR – z pompami WR prod. LFP Leszno
ZH SV – z pompami SV prod. Lowara
ZH MVI – z pompami MVI prod. Wilo
ZH EVM – z pompami EVM prod. Ebara
ZH OPA – z pompami OPA prod. Hydro-Vacuum

 

Analogicznie na pompach poziomych – blokowych:

ZH PJM – z pompami PJM prod. LFP Leszno
ZH NB – z pompami NB prod. Grundfos
ZH SHS – z pompami SHS prod. Lowara
ZH 3M – z pompami 3M prod. Ebara
ZH EBC – z pompami Etabloc prod. KSB
ZH ETC – z pompami Etachrom prod. KSB

 

Wyróżniamy trzy podstawowe warianty wykonania układu sterowniczego:

Sterowanie typu „SPE”: jest to układ tzw. wielofalownikowy, w którym każda pompa wyposażona jest w swój falownik. Ciśnienie za zestawem regulowane jest płynnie – bezstopniowo.

Sterowanie typu „SP”: jest to sterowanie z przetwornicą częstotliwości do regulacji obrotów jednej pompy zestawu. W wersji tej przetwornica przełączana jest automatycznie w odpowiedniej kolejności na poszczególne pompy zestawu (przetwornica tzw. „krocząca” lub „wędrująca”). Ciśnienie za zestawem regulowane jest płynnie – bezstopniowo.

Sterowanie typu „K”: jest to sterowanie kaskadowe (tzw. progowo-czasowe) w którym pompy regulują ciśnienie w zadanych progach ciśnienia (P min – P max).