Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody

Zajmujemy się kompleksową realizacją (projektowaniem i wykonawstwem robót budowlano-montażowych) nowoczesnych stacji uzdatniania wody wraz ze sterowaniem komputerowym i wizualizacją procesów technologicznych.

Naszą specjalizacją jest przemysłowe uzdatnianie wody dla miast, gmin, zakładów itp. w oparciu o naturalne procesy. Wypracowaliśmy w tym celu własną technologię, która jest skuteczna zarówno dla niewielkich, jak i znaczących wydajności. Polega ona na usunięciu szkodliwych gazów zawartych w wodzie, przy jednoczesnym – odpowiednio wysokim – natlenieniu jej, a następnie filtracji na filtrach pośpiesznych wypełnionych złożami wielowarstwowymi. W wielu przypadkach proces “wietrzenia” i natleniania wody realizowany jest samoczynnie, bez stosowania pomp eżektorowych, sprężarek czy dmuchaw.

Potrafiliśmy w ten sposób uzdatnić wodę o zawartości:

  • żelaza sięgającej nawet 25 mg/l,
  • manganu ok. 1,5 mg/l,
  • jodu amonowego ok. 3,0 g/l.

Stworzyliśmy skuteczny system redukcji trichloroetenu oraz tetrachloroetenu w wodzie studziennej. W kilku przypadkach wspomagamy procesy korektą pH, a niekiedy koagulacją. W innych korygujemy poziom twardości.

W filtrach stosujemy różne masy filtracyjne, stosownie do potrzeb:

  • piaski kwarcowe – stosowane najczęściej,
  • rudy manganowe – tzw. braunsztyn (w tym zakresie dysponujemy własnym złożem o nazwie handlowej Femen, o zawartości manganu ok. 85%, skuteczny w usuwaniu manganu bez wpracowania),
    dolomitowe,
  • antracyty i węgle aktywne,
  • masy filtracyjne konstruowane.

W razie potrzeby usuwamy podwyższoną mętność i barwę. Coraz częściej oczyszczamy wody popłuczne z płukania filtrów, czyniąc z nich wodę do picia. Wykonujemy ujęcia i stacje wodociągowe zarówno małe (o wydajności kilku czy kilkudziesięciu m3), jak i duże np. dla miast (o wydajnościach przekraczających kilkaset m3/h). Posiadamy wykwalifikowanych pracowników, nowoczesny sprzęt, szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w przemysłowym uzdatnianiu wody, co daje nam możliwości wykonywania znacznie większych aplikacji. Nasza wieloletnia działalność w zakresie stacji wodociągowych oraz zaufanie Inwestorów sprawiły, że możemy pochwalić się wieloma referencjami, a nasze rozwiązania technologiczne polecane są przez użytkowników z całej Polski.