PO IG 5.4

PO IG 5.4

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Działanie: 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Poddziałanie: 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną  ma na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami krajów. Refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej. (źródło: www.parp.gov.pl)
 
Tytuł projektu: „Zgłoszenie wynalazku „przydomowa beztlenowa oczyszczalnia ścieków” do ochrony patentowej Europejskiej Organizacji Patentowej (EPOrg), w ramach procedury regionalnej”

Umowa nr: UDA-POIG.O5.04.01-20-005/13-00

Data podpisania umowy: 24.02.2014

Termin zakończenia: grudzień 2015

Tytuł projektu: „Zgłoszenie do ochrony patentowej dla wynalazku „przydomowa beztlenowa oczyszczalnia ścieków” na Ukrainie, w ramach procedury krajowej”

Umowa nr: UDA-POIG.O5.04.01-20-004/13-00

Data podpisania umowy: 24.02.2014

Termin zakończenia: grudzień 2015

Tytuł projektu: „Zgłoszenie do ochrony patentowej dla wynalazku „przydomowa beztlenowa oczyszczalnia ścieków” na obszarze Federacji Rosyjskiej, w ramach procedury krajowej”

Umowa nr: UDA-POIG.O5.04.01-20-003/13-00

Data podpisania umowy: 24.02.2014

Termin zakończenia: grudzień 2015