Wieże napowietrzające WN-BART

Wieże napowietrzające WN-BART

Otwarty system napowietrzania – wieża napowietrzająca WN-BART jest przeznaczona do stacji uzdatniania wody i służy do napowietrzania wody w systemie otwartym lub grawitacyjnego / grawitacyjno–pompowego podawania wody na filtry oraz do zbiornika pośredniego.

 

Napowietrzanie w systemie otwartym wymagane jest przy:

 • niskiej zasadowości wody,
 • występowaniu w niej agresywnego dwutlenku węgla i siarkowodoru,
 • konieczności usunięcia związków żelaza i manganu.

 

Stosowane jest także w przypadkach, gdy napowietrzanie ciśnieniowe staje się nieekonomiczne, co ma miejsce przy dużych stacjach wodociągowych. Wieża jest jednocześnie akumulatorem energii. Zazwyczaj konstruowana jest tak, by uzyskany słup wody pokonał opory złoża filtrów, a pozostająca po filtracji energia wody wykorzystywana była do zasilenia zbiornika pośredniego.

 

Wieża napowietrzająca może współpracować z filtrami ciśnieniowymi, a przede wszystkim z zestawami filtracyjnymi BART-ZF, w których złoża filtracyjne usytuowane są tuż nad poziomem posadowienia filtrów. W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie całej wysokości geometrycznej wieży do pokrycia strat hydraulicznych stacji. Gromadzenie wody w wieży jest wykonywane w zbiorniku zbierającym. Zbiornik ten może być dobierany na różne pojemności, a wieża napowietrzająca spełnia dzięki temu różne funkcje w stacji wodociągowej:

 • służy do napowietrzania, dzięki kolumnie napowietrzającej,
 • służy za akumulator energii, dzięki wyniesieniu zbiornika zbierającego odpowiednio wysoko ponad poziom posadowienia filtrów,
 • służy do odpowiedniego sterowania pracą pomp ujęcia poprzez odpowiedni zapas retencji w zbiorniku,
 • służy jako zbiornik reakcji lub osadnik, dzięki odpowiedniej pojemności i konstrukcji zbiornika zbierającego.

Wieża napowietrzająca składa się z:

 1. Kolumny napowietrzającej ze złożami rurowymi ułożonymi w kaskady, kolektorów doprowadzających wodę surową na kolumnę, systemu dysz wstępnie rozbijających wodę na strugi, kolektorów doprowadzających powietrze z wentylatora, filtrów powietrza oraz wentylatora lub wentylatorów, które mogą być instalowane na wieży przy kolumnie lub w innym miejscu (np. w stacji wodociągowej). Wszystkie przewody oraz kolumna są izolowane termicznie wełną mineralną oraz styropianem.
 2. Zbiornika zbierającego o pojemności oraz wyposażeniu zależnych od jego przeznaczenia. Zbiornik jest izolowany termicznie. W przypadku zbiorników pojemności do kilkunastu m3/h wieża jest ustawiana najczęściej na odpowiednio podpartym stropie budynku stacji. W przypadku zbiorników posadowionych na fundamencie wieża może być ustawiana w budynku stacji lub obok niej i stanowić odrębny obiekt. Przy tym rozwiązaniu zbiornik jest izolowany termicznie w całości wełną mineralną, osłoniętą blachą trapezowaną stalową, ocynkowaną i emaliowaną w wybranym kolorze lub blachą aluminiową.
 3. Konstrukcji nośnej i mocowania osłon, drabiny.

 

Wykonanie materiałowe elementów wieży napowietrzającej WN-BART:

 • obudowa kolumny napowietrzającej oraz instalacje wodne: stal kwasoodporna lub PE,
 • złoża rurowe: rury PCV lub PP,
 • zbiornik zbierający: stal kwasoodporna,
 • konstrukcja nośna i podtrzymująca: kształtowniki ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłokami z farb przeciwrdzewnych,
 • drabiny: stal węglowa zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie na gorąco,
 • osłony elewacyjne: blacha ocynkowana lub ocynkowana i emaliowana w wybranym kolorze.

W opcji możliwe są inne rozwiązania materiałowe.

 

Zalety wieży napowietrzającej:

 • wielofunkcyjność wieży w stacji wodociągowej,
 • utrzymanie stałej wydajności filtrów niezależnie od wielkości oporów złóż,
 • prostota wykonania i eksploatacji,
 • duży zakres stosowania – od kilku do kilku tysięcy m3/h,
 • niskie koszty eksploatacji,
 • duża niezawodność działania,
 • utrzymanie czystości powietrza dzięki zastosowaniu filtrów,
 • uzyskiwanie określonego poziomu napowietrzania wody nawet przy zatrzymaniu pracy wentylatorów,
 • zachowanie energii pracy pomp dzięki przekształceniu energii kinetycznej wody w ciśnienie grawitacyjne,
 • praktyczna eliminacja uderzeń hydraulicznych w urządzeniach,
 • dobre odpowietrzanie wody przed podaniem na filtry, co wpływa pozytywnie na utrzymanie równomiernego przepływu uzdatnianej wody przez filtry,
 • możliwość wyprowadzenia przelewów z filtrów na wieżę i stworzenie warunków pracy filtrów jako otwartych w zrozumieniu przepisów UDT,
 • eliminacja kosztownych i wymagających dużo miejsca i energii sprężarek.

Załączniki

PlikOpisWielkość plikuPobrania
pdf Wieże napowietrzające WN-BART dane techniczne
82 KB1262