Rewitalizacja wody

Rewitalizacja wody

Wody pitne mogą różnić się pod wieloma względami. My rozważymy podział z uwagi na strukturę. W tym zakresie dzielą się one na wody źródlane i wody stojące.

Od rodzaju wody, jaką spożywa człowiek i jaką się myje, zależy w znacznym stopniu stan jego zdrowia, długość życia oraz kondycja fizyczna. Ludzie żyjący najbliżej natury, wysoko w górach cieszą się najlepszym zdrowiem i długowiecznością. Gdy rozważa się jakie są tego powody, to jednym z najważniejszych jest charakter źródlany wody górskiej.

Przeciwieństwem wody źródlanej jest woda stojąca, powstająca w wyniku utraty swych  właściwości przez wodę źródlaną. Wodami stojącymi są wody wodociągowe, wody butelkowane, wody w stawach, zbiornikach, wolno płynących rzekach, itp.

W czym tkwi tajemnica wody źródlanej ?

Zasadnicza sprawą jest struktura wody. W naturze nie istnieje pojedyncza cząsteczka wody w postaci H2O.  W naturze cząsteczki H2O są ze sobą połączone tworząc klastery. Wody stojące tworzą duże klastery, skupiające w sobie nawet kilkadziesiąt cząsteczek H2O. Źródlane charakteryzują się  klasterami składających się z kilku cząsteczek H2O.  Przyswajanie wody przez rośliny i organizmy żywe następuje na poziomie wody źródlanej, dlatego wody stojące podawane do organizmu wymagają przygotowania, rozbicia dużych klasterów na klastery mniejsze, a to wymaga od organizmu zużycia na ten cel jakiejś części posiadanej energii życia. Pijąc wodę źródlaną organizmy żywe oraz rośliny zachowują więc więcej energii, bo oszczędzają ją otrzymując wodę gotową do przyswojenia przez organizm.

Inną cechą wody źródlanej w przeciwieństwie do stojącej jest jej ładunek. Woda źródlana, w przeciwieństwie do stojącej posiada ładunek ujemny, stojąca ładunek dodatni. Ponadto, na skutek dynamicznego przepływu i ocierania się o ceramikę, jaką stanowią skały, następuje emisja promieni dalekiej podczerwieni. Wchłaniane przez wodę, stanowią niezwykle pozytywny czynnik wpływający na organizmy żywe.

Wszystkie te wymienione elementy powodują także oczyszczanie pamięci wody. Dowodem na to, że woda posiada pamięć są kryształy lodu. Kryształy lodu z wody z oczyszczoną pamięcią są regularne. Woda zanieczyszczona lub z nie oczyszczoną pamięcią tworzy kryształy nieregularne, pokancerowane. Wniosek stąd wysnuwany jest taki, że woda oczyszczona z zanieczyszczeń, jednak z nie oczyszczoną pamięcią oddziałuje tak, jakby była wciąż nie oczyszczona.

Trwałość wody źródlanej.

Woda źródlana nie jest trwała. Swoje cechy traci ona w wyniku szeregu czynników. Pierwszym jest czas. W wyniku dłuższego jej trzymania w naczyniach i zbiornikach powoduje utratę właściwości źródlanych. Żywotność wody źródlanej wynosi najwyżej kilka dni. Traci je także w wyniku poddawania oddziaływaniu urządzeń mechanicznych w transporcie, pompowaniu, filtrowaniu. Także zanieczyszczenie wody źródlanej powoduje utratę tych właściwości.

Jak i gdzie powstaje woda źródlana ?

Woda źródlana powstaje w wartkich potokach i na kaskadach kamiennych. Taka wodę produkują również tajfuny na morzach, gdy powodują powstawanie fal elastycznych i „wałują” wodę powodując ocieranie się jej o dno morskie czy o nabrzeżne skały. Także wody deszczowe poddawane wyładowaniom atmosferycznym są wodami źródlanymi. Powstaje ona także w wyniku zamrożenia i rozmrożenia. Topniejący lód daje wodę źródlaną.

Jak praktycznie można pozyskiwać wodę źródlaną ?

Najprościej jest znaleźć źródełko z wodą źródlaną i tam ją pobierać. Jednak takich źródeł jest coraz mniej. Zamrażanie wody i rozmrażanie lodu daje wodę źródlaną. Jednak w praktyce jest to technologia niezwykle kosztowna i energochłonna, by ją stosować na dużą skalę.

Niezależnie od niepowodzeń człowiek poszukiwał i ciągle poszukuje sposobów prowadzących do uzyskania wody idealnie podobnej do tej, dawanej przez naturę. Osiągnięcia współczesne techniki pozwalają na otrzymanie wody o zbliżonych parametrach. Dziś możemy powiedzieć, że wodę źródlaną, lub o cechach bardzo jej bliskich może mieć w swoim domu prawie każdy. Można ją otrzymać zarówno z wody płynącej z kranów w domu, jak i pobieranej ze studni własnych, z jezior, rzek i potoków posiadających wodę odpowiedniej klasy czystości, a szczególnie z wody o składzie chemicznym stawianym wodzie pitnej. Woda taka nie musi być czysta pod względem bakteriologicznym, może mieć podwyższoną mętność oraz barwę i niezbyt przyjemny zapach i smak. Może być chlorowana i posiadać wszystkie negatywne cechy charakteryzujące tzw. kranówkę. Z takiej wody można uzyskać również wodę o walorach wody źródlanej po poddaniu odpowiedniemu uzdatnianiu. Służą do tego urządzenia należące do najnowszych zdobyczy techniki, które skomponowane pozwalają osiągnąć to, co daje natura. Doświadczenia Firmy “Bartosz” z zastosowaniem  urządzeń filtracyjnych do wody pobieranej z wodociągu w Białymstoku lub z rzeki Białej wykazały, że po przejściu przez nie uzyskiwana woda posiada nie tylko dobry smak i zapach ale uzyskuje także walory wody źródlanej. Stworzyliśmy typoszereg tych urządzeń i nazwaliśmy je Filtry Aqua Revital.

Proces przetwarzania wody stojącej w wodę źródlaną nazywa się rewitalizacją wody.

Właściwości wody źródlanej i korzyści z jej stosowania

Woda źródlana jest „jedwabista”, ze względu na mniejsze napięcie powierzchniowe, w stosunku do np. wodociągowej, co można sprawdzić dotykiem.

Wodą źródlaną, nawet chłodną, można zmywać tłuszcze. Stosując wodę źródlaną ogranicza się ilość środków piorących i do zmywania naczyń.

Po myciu wodą źródlaną naskórek wykazuje znaczny poziom nawilżenia i natłuszczenia. Osoba cierpiąca na uczulenia skórne na rękach stwierdziła, że po kilkukrotnym ich myciu z zastosowaniem szarego mydła, objawy podrażnienia skóry ustępowały i zbędne było po nim stosowanie środków farmakologicznych.

Woda źródlana zachowuje materię w stanie nowym. Stąd jej odżywcze działanie na naskórek i cerę człowieka. Pozytywnie także wpływa na trawienie.

Jest dobrym rozpuszczalnikiem i doskonale wypłukuje z organizmu toksyny. Osoba cierpiąca na nadciśnienie tętnicze w wyniku picia sporej ilości takiej wody uzyskała uregulowanie go na wymaganym poziomie. Działo się tak nawet wówczas gdy spożywała ona znaczące ilości kawy, jednak po jej wypiciu wypijała także szklankę wody źródlanej.

Woda źródlana rozpuszcza osady oraz zapobiega wytrącaniu się osadów z wody [1]. W Lublinie woda posiada bardzo wysoką twardość – na granicy dopuszczalnej przez prawo. Z tego powodu gotowana na tej wodzie herbata ma zawsze barwę szarawą i niezbyt sympatyczny smak. Przygotowana na wodzie przefiltrowanej na Aqua Revital była zupełnie inna, była normalną herbatą.

Wody źródlane stanowią środowisko negatywne dla rozwoju bakterii gnilnych. Dlatego możliwe jest picie wody z potoków górskich bez zagrożenia zatruciem. Także jest pozytywna do przemywania ran.

Korzystając z tych właściwości, Firma BARTOSZ wykonała instalację kontroli poziomu legionelli w instalacji cwu w jednym z hoteli, w oparciu o technologię wody źródlanej, gdzie poziom tych bakterii oscyluje na poziomie ok. 100 kolonii / 100 ml wody i nie ulega wzrostowi bez dozowania jakichkolwiek chemikaliów. Przed zainstalowaniem urządzenia ilość legionelli przekraczała poziom 15 tyś kolonii / 100 ml wody i należałoby hotel zamknąć.

Wody źródlane są pozytywne dla bakterii fermentacyjnych. Stąd uzyskiwanie śliwowicy możliwe jest w górach, bo pozyskiwane tam owoce karmią się wodą źródlaną. Stwierdzono pozytywne oddziaływanie wody źródlanej przy produkcji wina domowej roboty. Doświadczenie wykonywano na wodzie pobieranej z 3 różnych miejsc – na wodzie wodociągowej z Białegostoku chodziło najszybciej, jednak było najgorsze jakościowo. Ze źródełka leśnego było drugie. Najdłużej chodziło na wodzie z systemu Aqua Revital i było najlepsze.

Jak wykazują doświadczenia zebrane w różnych krajach pozytywny wpływ wody źródlanej  można zaobserwować w różnych dziedzinach życia:

– człowiek pijący wodę źródlaną ma inny kształt czerwonych ciałek krwi;

– stada zwierząt, które były podawane testom osiągają większe przyrosty, są w lepszej kondycji, rzadziej chorują;

– fermy świń i bydła, gdzie podawana była woda źródlana wydzielają mniej nieprzyjemnej woni;

– rośliny są mniej podatne na zachorowania i wymagają mniej środków ochrony, a także osiągają lepsze przyrosty. Owoce są dorodniejsze, mogą być dłużej przechowywane, nie bez znaczenia jest znaczna poprawa walorów smakowych;

– urządzenia techniczne: kotły, bojlery, czajniki dłużej bronią się przed pokryciem kamieniem.

[1] W wyniku gotowania wody właściwości  wody źródlanej zanikają i następuje osadzanie się kamienia np. w czajniku, jednak w stopniu mniejszym niż zwykle. Gdyby przez czajnik przepuszczać stale wodę źródlaną nastąpiłoby usunięcie z niego kamienia.

Galeria

Załączniki

PlikOpisWielkość plikuPobrania
pdf Moduł rewitalizacji wody Dileka600 KB1430
pdf "Ultrafiltracja sposób na dobrą wodę" Instalacje 4/2006
567 KB1349
pdf "Zwykła woda z kranu" Instalacje 4/2007
803 KB1216
pdf "Rewitalizacja wody technologią Dileka" Technika sanitarna 12/2007
127 KB1644