Realizacje


Stacje uzdatniania wody

W naszej ofercie znajdują się stacje uzdatniania wody, przeznaczone do przygotowania wody wykorzystywanej w obiektach mieszkalnych, jak i w przemyśle. Budowane obiekty to nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwalające na wdrożenie...
Ostatnia realizacja:

Stacja uzdatniania wody z Zagrodzie pokazowej żubrów

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków, wód deszczowych, wody gorącej, przepompownie sieciowe oraz przepompownie przydomowe zrealizowane przez Firmę Bartosz.
Ostatnia realizacja:

Modernizacja przepompowni ścieków w Lipsku

Tłocznie ścieków

Tłocznie ścieków wykonane i dostarczone przez Firmę Bartosz.
Ostatnia realizacja:

Tłocznia ścieków w Kuźnicy

Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe wykonane i dostarczone przez Firmę Bartosz.
Ostatnia realizacja:

Podziemna strefowa pompownia wody w Nowodworcach

Pompownie tryskaczowe

Pompownie tryskaczowe (przeciwpożarowe) wykonane i dostarczone przez Firmę Bartosz.
Ostatnia realizacja:

Pompownia hydrantowa – firma z branży chemicznej w Inowrocławiu

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, zestawy wentylacyjne, centrale nawiewno - wywiewne wykonane i dostarczone przez Firmę Bartosz.
Ostatnia realizacja:

Centrala basenowa – Pływalnia Powiatowa w Mońkach