Tłocznia ścieków

Tłocznia ścieków

Dostępne w naszej ofercie tłocznie ścieków są kompletnym, szczelnym urządzeniem, służącym do transportowania ścieków sanitarnych, komunalnych wód drenażowych czy odwodnieniowych na większe odległości lub do podniesienia tych ścieków na wyższy poziom. Są najczęściej stosowane w układzie grawitacyjno-tłocznym, gdzie ścieki poprzez przykanalik lub odcinek sieci grawitacyjnej, spływają bezpośrednio do zbiornika, skąd za pomocą pompy w wersji suchej są tłoczone przewodem do studni zbiorczej na głównym kolektorze kanalizacyjnym, bądź bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków. Ze względu na brak potrzeby zachowania strefy ochronnej (toksyczne oddziaływanie na środowisko, hałas lub podobne czynniki) istnieje możliwość zainstalowania opisywanych urządzeń w takich obiektach jak: sucha komora, piwnica, podziemny garaż itp.

 

Do podstawowych zalet tłoczni ścieków należą:

 • wyeliminowanie prawdopodobieństwa zablokowania się pomp dzięki zastosowaniu separatorów,
 • zwiększenie niezawodności pracy pompowni,
 • niższe koszty eksploatacji i zastosowanie pomp o wysokiej sprawności,
 • zwiększenie zakresu stosowania w wyniku wykorzystania pomp z wirnikami kanałowymi w ustawieniu suchym,
 • zmniejszenie mocy silników poprzez wykorzystanie wirników kanałowych o znacznie większych sprawnościach hydraulicznych niż wirniki otwarte,
 • ułatwienie prac konserwatorskich i naprawczych dzięki zastosowaniu całkowicie szczelnej komory zbiorczej oraz modułowej budowie tłoczni,
 • wyeliminowanie zagrożenia zatrucia personelu siarkowodorem.

 

Istnieje możliwość:

 1. stosowania pompowni w wykonaniach specjalnych: z dozowaniem środków biologicznych, chemikaliów, napowietrzaniem ścieku, płukaniem dolotowego kanału retencyjnego,
 2. rewitalizacji starych pompowni poprzez wykorzystanie istniejącej konstrukcji żelbetowej.

 

 

Tłocznia ścieków stanowi kompletne urządzenie służące do przetłaczania ścieków, zbudowane z:

 • zbiornika ścieków podczyszczonych wykonanego ze stali kwasoodpornej, węglowej zabezpieczonej powłoką antykorozyjną, PEHD lub innej na życzenie Inwestora. Zbiornik wyposażony jest w komorę rozdzielającą oraz komorą zbiorczą,
 • separatorów,
 • układu hydraulicznego wyposażonego w armaturę zaporowo-zwrotną w wykonaniu do ścieków,
 • urządzenia do pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku,
 • pomp w wersji suchej,
 • układu sterowniczo-alarmowego,
 • opcjonalnie obudowa tłoczni wykonana z: polimerobetonu, kręgów betonowych, poliestrów wzmacnianych włóknem szklanym, PEHD, stalowa.

 

Obudowa tłoczni wyposażona jest w następujące elementy:

 • Właz wyposażony w zawias, umożliwiający bezproblemowe wyciągnięcie pomp bez konieczności ich przesuwania.
 • Drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej;
 • Rura wentylacyjna z kominkiem (odpowietrzenie zbiornika ścieków podczyszczonych tłoczni) ze stali kwasoodpornej wyposażona w biofiltr do eliminacji odorów wydzielanych przez ścieki;
 • Rura wentylacyjna z kominkiem ze stali kwasoodpornej wyposażona w kanałowy wentylator wywiewny;
 • Pompa odwadniająca ze stali nierdzewnej
 • Instalacja oświetlenia zbiornika 24V;
 • Czujnik zalania tłoczni podłączony do sterownika;
 • Zasuwa nożowa na wlocie do tłoczni;
 • Przepływomierz elektromagnetyczny.

Galeria