Przepompownie ścieków

W ramach gwarancji świadczymy bezpłatne usługi serwisowe oraz oferujemy opiekę Centrum Serwisowego (odpłatnie) na terenie całego kraju.

Przykładowe działania w ramach opieki Centrum Serwisowego Firmy Bartosz:

  • sprawdzenie poprawności działania układu,
  • kontrola poprawności nastaw sterowników,
  • regulacja parametrów pracy,
  • kontrola działania zaworów zwrotnych,
  • remont i czyszczenie pomp,
  • remont i wykonywanie nowych sterowań,
  • wykonywanie systemu powiadamiania (np. o awariach).

Jeśli macie Państwo problem z przepompownią ścieków firmy Bartosz, prosimy o zgłoszenie awarii poprzez wysłanie wiadomości na adres: serwis@bartosz.com.pl lub przesłanie zgłoszenia faxem na nr: (85) 745 57 11.


ZGŁOSZENIE SERWISU – WYMAGANE INFORMACJE

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • numer seryjny urządzenia
  • opis niesprawności urządzenia
  • dane kontaktowe Zgłaszającego

UWAGA!!! Niekompletne informacje dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego mogą spowodować odrzucenie zgłoszenia (do ponownego uzupełnienia danych) oraz opóźnienie w rozpatrywaniu reklamacji.
Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego wysyłamy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z nadanym sprawie numerem.
Na podstawie opisu reklamacyjnego drogą e-mailową zostaną Państwo poinformowani o dalszym przebiegu procedury.

Produkt w zależności od wady zostanie naprawiony lub wymieniony (dot. serwisu gwarancyjnego). W przypadku stwierdzenia wady wynikającej z niepoprawnego montażu lub niewłaściwego zastosowania czy użytkowania urządzeń, koszt dojazdu oraz ewentualnej naprawy ponosi Zgłaszający. Jeżeli ocena reklamowanego produktu będzie negatywna (tzn. produkt okaże się sprawny), wówczas koszty dojazdu do klienta ponosi Zgłaszający reklamację.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Dział Serwisu – tel. (85) 745 57 12 w. 21, kom. 605 284 280, serwis@bartosz.com.pl