Formularz rejestracji produktu

Formularz rejestracji produktu
Szanowni Państwo! Poniżej znajduje się formularz umożliwiający zarejestrowanie zakupionej centrali wentylacyjnej / zestawu wentylacyjnego. Wypełnienie formularza zajmie Państwu nie dłużej niż 2 minuty. Pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe, ich wypełnienie warunkuje poprawną rejestrację.

    Dzięki rejestracji otrzymacie Państwo:

  • 3 DODATKOWE MIESIĄCE GWARANCJI ZA DARMO!*
  • przypomnienia o zbliżających się terminach przeglądów,
  • atrakcyjną ofertę na zakup elementów eksploatacyjnych i objęcie opieką przez Autoryzowany Serwis,
  • szybką i rzetelną pomoc w zakresie obsługi i konfiguracji urządzenia,
  • pewność, że w przypadku zgubienia/zniszczenia karty gwarancyjnej urządzenie nadal będzie objęte gwarancją.

 
*standardowo rekuperatory VENA objęte są 24-miesięczną gwarancją; aby bezpłatnie przedłużyć gwarancję do 27 miesięcy urządzenie należy zarejestrować maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu (decyduje data na fakturze).

Dane osobowe

Dane urządzenia

Informacje dodatkowe

1) Numer seryjny urządzenia – to unikalny numer odrębny dla każdego urządzenia. Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz DTR rekuperatora) oraz na karcie gwarancyjnej. Zawsze ma taką samą formę: 6 cyfr – litera R, dwie cyfry, litera M, dwie cyfry. Przykład: 123456 – R78M99

2) Numer seryjny automatyki – to unikalny numer odrębny dla każdego sterownika. Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie sterownika (na froncie lub spodzie obudowy). Przy pracującym układzie możliwe jest odczytanie numeru seryjnego sterownika na panelu użytkownika (patrz DTR sterownika). Numer seryjny automatyki zawsze ma taką samą formę: 6 cyfr zaczynających się od „01”, „02”, „03”. Przykład: 012345

Usługi dodatkowe

Potwierdzenie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma „BARTOSZ” Spółka jawna Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15 - 399 Białystok. W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się z nami kontaktować przez e-mail: rodo@bartosz.com.pl lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w celu rejestracji urządzenia i udzielenia gwarancji, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu marketingowo-promocyjnym (w przypadku wyrażenia zgody). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, podmiotom uprawnionym przepisami prawa, podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących uprawnień, profilowania i okresu przechowywania danych zawarte są w zakładce O firmie – Polityka prywatności i cookies.

Wysyłanie