Formularz rejestracji produktu

Formularz rejestracji produktu
Szanowni Państwo! Poniżej znajduje się formularz umożliwiający zarejestrowanie zakupionej centrali wentylacyjnej / zestawu wentylacyjnego. Wypełnienie formularza zajmie Państwu nie dłużej niż 2 minuty. Pola zaznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe, ich wypełnienie warunkuje poprawną rejestrację.

    Dzięki rejestracji otrzymacie Państwo:

  • 12 DODATKOWYCH MIESIĘCY GWARANCJI ZA DARMO NA REKUPERATOR VENA!*
  • przypomnienia o zbliżających się terminach przeglądów,
  • atrakcyjną ofertę na zakup elementów eksploatacyjnych i objęcie opieką przez Autoryzowany Serwis,
  • szybką i rzetelną pomoc w zakresie obsługi i konfiguracji urządzenia,
  • pewność, że w przypadku zgubienia/zniszczenia karty gwarancyjnej urządzenie nadal będzie objęte gwarancją.

 
*standardowo rekuperatory VENA objęte są 24-miesięczną gwarancją; aby bezpłatnie przedłużyć gwarancję do 36 miesięcy urządzenie należy zarejestrować maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia od Gwaranta. Promocja dotyczy wyłącznie rekuperatorów VENA zakupionych po 01.01.2021 r.

Dane osobowe

Dane urządzenia

Informacje dodatkowe

1) Numer seryjny urządzenia – to unikalny numer odrębny dla każdego urządzenia. Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz DTR rekuperatora) oraz na karcie gwarancyjnej. Numer seryjny składa się z 9 cyfr. Dwie pierwsze cyfry to rok produkcji, czyli urządzenia wyprodukowane w 2019 roku, będą miały numer seryjny rozpoczynający się od cyfr "19"

Usługi dodatkowe

Potwierdzenie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma „BARTOSZ” Spółka jawna Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15 - 399 Białystok. W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się z nami kontaktować przez e-mail: rodo@bartosz.com.pl lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: w celu rejestracji urządzenia i udzielenia gwarancji, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu marketingowo-promocyjnym (w przypadku wyrażenia zgody). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, podmiotom uprawnionym przepisami prawa, podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących uprawnień, profilowania i okresu przechowywania danych zawarte są w zakładce O firmie – Polityka prywatności i cookies.

Wysyłanie