Funkcje sterowania centralami wentylacyjnymi

Funkcje sterowania centralami wentylacyjnymi
Każda centrala wentylacyjna VEBAR może być fabrycznie okablowana oraz wyposażona w układ sterowania. W zależności od wymagań inwestycji, dostępności miejsca, w którym centrala zostanie zamontowana czy warunków, w których będzie pracować, automatyka sterująca może być umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz centrali. Sprawdź jakie są standardowe funkcje sterowania centralami wentylacyjnymi.
 

FUNKCJE STEROWANIA DOSTĘPNE W STANDARDZIE:

 • Tryb pracy (ręczny, stały, tymczasowy lub auto).
 • Programy czasowe, pozwalające na indywidualne dostosowanie pracy wentylacji w zależności od pory dnia, dnia tygodnia, pory roku lub intensywności zapotrzebowania/użytkowania.
 • Płynne sterowanie wydajnością centrali wentylacyjnej.
 • Pomiar temperatur powietrza zewnętrznego, wewnętrznego, nawiewu oraz wywiewu.
 • Zabezpieczenie wymiennika ciepła przed zamarznięciem gwarantujące całoroczną, nieprzerwaną pracę urządzenia.
 • Sterowanie by-passem w celu obejścia wymiennika ciepła.
 • Funkcja podtrzymania zegara i wartości wprowadzonych przez użytkownika (po awaryjnym wyłączeniu centrali (np. zanik napięcia) powrót ustawień sterownika do nastaw sprzed wyłączenia).
 • Sterowanie układem by-passów w celu optymalizacji pracy systemu, w tym obniżenia kosztów eksploatacji związanych z pracą w trybach grzania lub chłodzenia (automatyczny wybór najkorzystniejszego wariantu).
 • Możliwość pracy w protokole komunikacyjnym Modbus.

 

FUNKCJE STEROWANIA DOSTĘPNE W OPCJI:

 • Regulacja pracy wentylacji w zależności od zmiany wybranego parametru powietrza np. jakości powietrza, wilgotności , stężenia substancji szkodliwych i niepożądanych: dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), itp.
 • Free-cooling bezpośredni, czyli możliwość chłodzenia pomieszczeń poprzez zwiększenie ilości dostarczanego chłodniejszego powietrza zewnętrznego.
 • Możliwość podpięcia do systemu BMS po protokole Modus RTU lub Modbus TCP/IP.
 • Możliwość zastosowania systemu monitorowania i wizualizacji pracy centrali wentylacyjnej oraz zarządzania pracą sieci central z poziomu jednego systemu sterowania.
 • Dostępność online/sms informacji o stanach alarmowych (zanikanie napięcia, awaria, przekroczenie parametrów pracy).
 • Sterowanie centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w różne systemy do odzysku ciepła, w tym układy hybrydowe.
 • Sygnalizacja przekroczenia nastaw dopuszczalnego oporu na filtrach powietrza (zabrudzenie filtrów).
 • Współpraca z alternatywnymi źródłami energii (GWC, panele fotowoltaiczne itp.).
 • Sterowanie nagrzewnicami elektrycznymi, wodnymi oraz gazowymi.
 • Podwójne zabezpieczenie nagrzewnicy (po stronie powietrznej oraz wodnej wraz z opóźnieniem czasowym).
 • Sterowanie rozbudowanym systemem chłodzenia wodnego, freonowego. Współpraca z agregatami chłodniczymi.
 • Współpraca z pompami ciepła wszystkich typów.
 • Uniemożliwienie swobodnego przepływu powietrza do pomieszczeń w czasie postoju centrali – przepustnice odcinające.
 • Możliwość połączenia z systemem p.poż.
 • Sterowanie recyrkulacją powietrza w celu optymalizacji i ekonomizacji procesów obróbki powietrza np. chłodzenia, grzania.
 • Możliwość zastosowania dodatkowych czujników np. wilgotności, CO2, CO, związków niebezpiecznych, czujników ruchu.
 • Swobodnie programowalna wydajność jako funkcja wymuszenia pracy wentylacji, jedno- lub dwuprogowa.
 • Funkcja utrzymania stałego ciśnienia w przewodzie magistralnym – wentylacja strefowa.
 • Zarządzanie wentylacją strefową i jednoczesna realizacja różnych potrzeb stref (grzanie, chłodzenie) przy zastosowaniu jednej centrali wentylacyjnej.
 • Możliwość wprowadzenia indywidualnych rozwiązań Klienta.
 • Dodatkowe funkcje central: nawilżanie, osuszanie, współpraca z aktywnymi tłumikami hałasu.
 • Możliwość wprowadzenia nastaw, zaprogramowanych punktów pracy, wstępne uruchomienie i sprawdzenie działania w fabryce – wykonanie w standardzie „plug and play”.