Kontakt

Kontakt

Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000015893, NIP: 542-020-36-46, REGON: 002333830, BDO: 000180644

Numer konta bankowego: Bank Pekao S.A Grupa PeKaO II Oddz./B-stok – PL 50 1240 2890 1111 0000 3102 4516

Numer telefonu: (85) 745 57 12

Numery wewnętrze: szczegóły w zakładc Centrala –> sprawdź numery