Analiza zasilania

Świadczymy usługi z zakresu okresowej lub ciągłej analizy zasilania dowolnego obiektu lub maszyny. Przeprowadzamy pomiary elektryczne i dokonujemy analizy jakości zasilania. Dane zbierane są na centralnym serwerze, dzięki czemu możliwe jest generowanie raportów lub analiza wykresów w konkretnych przedziałach czasowych.  Wyniki analiz mogą być pomocne w podjęciu decyzji o zmianie warunków zasilania, zmianie rozłożenia obciążenia na poszczególne fazy lub o zastosowaniu kompensacji mocy biernej. Rozwiązanie to stanowi rozwinięcie oferty z zakresu wizualizacji i monitoringu. Dane zbierane są przez GSM lub internet, a wyniki dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

 

Analiza zasilania

Ekran główny z podstawowymi informacji o prądach, mocach, odkształceniach prądów, licznikach energii i wykresami dla poszczególnej fazy

 

Przykładowy raport miesięczny

Przykładowy raport miesięczny z wyszczególnieniem dla każdego dnia o zużytej energii (w tym biernej), maksymalnych i średnich poborach prądu dla każdej fazy

 

liczniki_energii_3

Przykładowy przebieg mocy czynnej dla każdej fazy