Centrale wentylacyjne VEBAR

Przemysłowe centrale wentylacyjne i zestawy wentylacyjne Firmy BARTOSZ to zespół urządzeń przeznaczonych do obróbki powietrza. Składa się z następujących elementów: obudowa, wymiennik ciepła (spiralno-przeciwprądowy, obrotowy, krzyżowy, przeciwprądowy, glikolowy), sekcje filtracyjne (filtry klasy G4 lub wyższej), sekcje wentylatorowe (wentylatory ER, ECR, EC), ewentualne opcje dodatkowe (nagrzewnice, chłodnice, tłumiki, recyrkulacja, puste sekcje itp.). Centrale VEBAR dostępne są w wykonaniu standardowym lub specjalnym. Dostępne wykonania specjalne: higienicze, basenowe, o podwyższonej odporności chemicznej, w wykonaniu przeciwwybuchowym – Ex.

Funkcje sterowania centralami wentylacyjnymi

Funkcje sterowania centralami wentylacyjnymi

Każda centrala wentylacyjna VEBAR może być fabrycznie okablowana oraz wyposażona w układ sterowania. W zależności od wymagań inwestycji, dostępności miejsca, w którym centrala zostanie zamontowana czy warunków, w których będzie […]
Centrale wentylacyjne w standardzie “plug and play”

Centrale wentylacyjne w standardzie “plug and play”

Centrale wentylacyjne VEBAR w standardzie „plug and play” powstały z myślą o wygodzie naszych Klientów. Taki standard wykonania do niezbędnego minimum ogranicza prace związane z instalacją centrali wentylacyjnej na obiekcie, […]
Przemysłowe centrale wentylacyjne VEBAR

Przemysłowe centrale wentylacyjne VEBAR

Centrale wentylacyjne VEBAR są zgodne z dyrektywą Ekoprojekt (EcoDesign), spełniając tym samym wymagania Rozporządzenia Komisji UE 1253/2014 oraz 1254/2014.   Centrale i zestawy wentylacyjne produkowane przez Firmę BARTOSZ dostępne są w […]