Centrale wentylacyjne VEBAR

Produkujemy centrale wentylacyjne dla biznesu i przemysłu

Przemysłowe centrale wentylacyjne i zestawy wentylacyjne Firmy BARTOSZ to zespoły urządzeń przeznaczonych do obróbki powietrza. Standardowa centrala wentylacyjna składa się z następujących elementów:

  • – obudowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i termicznej,
  • – wymiennik ciepła (spiralno-przeciwprądowy, obrotowy, krzyżowy, przeciwprądowy, glikolowy),
  • – sekcje filtracyjne (filtry powietrza klasy G4 lub wyższej),
  • – sekcje wentylatorowe (wentylatory ER, ECR, EC),
  • – ewentualne opcje dodatkowe (nagrzewnice, chłodnice, tłumiki, recyrkulacja, pompa ciepła, puste sekcje itp.).

Centrale wentylacyjne VEBAR dostępne są w wykonaniu standardowym lub specjalnym. Modele „standardowe” idealnie sprawdzają się w budynkach wymagających zapewnienia w nich komfortu i powietrza wysokiej jakości. Są to budynki biurowe, szkoły i uczelnie, budynki użyteczności publicznej jak na przykład urzędy czy obiekty kulturalne i sportowe. Wiele z produkowanych przez nas central wyposaża hale sportowe oraz obiekty hotelowe i gastronomiczne. W przypadku central wentylacyjnych w wykonaniu specjalnym oferujemy: centrale higieniczne montowane w placówkach medycznych i w przetwórstwie spożywczym, basenowe, o podwyższonej odporności chemicznej mające zastosowanie w obiektach o szczególnie narażonych na wysokie zanieczyszczenie powietrza, w wykonaniu przeciwwybuchowym – Ex.

Polski producent central wentylacyjnych od 2000 r.

Branża wentylacyjna nie ma przed nami tajemnic. Przez ponad 20 lat pogłębiamy wiedzę na temat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, tworzymy prototypy, wprowadzamy na rynek unikalne rozwiązania. Centrale wentylacyjne naszej produkcji cieszą się uznaniem nie tylko na ryku krajowym. Wysoka jakość komponentów stosowanych do produkcji, bezawaryjna praca, dostosowywanie parametrów pracy i budowy urządzeń do potrzeb danej instalacji – są to cechy, które docenili również inwestorzy zagraniczni. Centrale VEBAR pracują w Czechach, na Węgrzech, na Litwie czy nawet w Brazylii. Ciągły rozwój oferowanych przez nas produktów, nowatorskie podejście do konstruowania oraz współpraca z najlepszymi dostawcami są gwarancją bezawaryjnej pracy naszych central przez długie lata.

Obecnie produkcja przemysłowych central wentylacyjnych skierowanych do Inwestorów biznesowych stanowi jeden z głównych obszarów naszej działalności. Zachęcamy do odwiedzenia prowadzonej przez nas strony internetowej poświęconej wyłącznie systemom wentylacji: www.bartoszwentylacja.com.pl