Komora suchej przepompowni ścieków – SM Mlekovita

Komora suchej przepompowni ścieków – SM Mlekovita
Komora suchej przepompowni sanitarno-technologicznej na potrzeby Fabryki Proszków Mlecznych Mlekovita 3 w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Zadanie obejmowało kompleksową dostawę i montaż wyposażenia suchej przepompowni ścieków m.in.:

 • 3 pompy typu Sewabloc wraz z silnikiem o mocy 11,0 kW każda,
 • 3 rurociągi ssące do pomp dn 125 PN10 ze stali nierdzewnej 316l z zasuwami odcinającymi miękkouszczelnionymi, żeliwnymi, NBR dn 125, z króćcami spustowymi dn 32,
 • 3 zawory zwrotne kulowe z zasuwami odcinającymi dn 150 j.w. po stronie tłocznej pomp,
 • kolektor tłoczny dn 250 ze stali nierdzewnej 316l,
 • przepływomierz elektromagnetyczny typu PROMAG50W DN150. Przed i za przepływomierzem zamontowano zasuwy odcinające oraz by-pass wraz z zasuwą odcinającą dn 250, standardowo zamkniętą w celu zapewnienia ciągłości pracy pompowni,
 • w celu pomiaru temperatury i ciśnienia za przepływomierzem na przewodzie tłocznym zamontowano termometr i manometr na odejściach z zaworami odcinającymi,
 • sonda pomiarowa sterująca pompami przepompowni typu Waterpilot FMX167 zamontowana w komorze mokrej,
 • 4 włazy o wymiarach 1200×1200 ze stali AISI304 (nieizolowane),
 • żuraw obrotowy z ocynku z ręczną wyciągarką linową,
 • drabina nierdzewna do komory suchej w przepompowni,
 • szafa zasilająco-sterownicza ze sterownikiem S7-315-2DP doposażonym w konwerter Siemens 6GK1503-2CB00  umożliwiający komunikację z wykorzystaniem światłowodu z instalacją nowej oczyszczalni ścieków,
 • wykonanie instalacji elektrycznych wraz z całym osprzętem (min. szafą zestawu z okablowaniem pomp, czujników, grzejnik elektryczny, wentylator, szafa zasilająco-sterownicza, rozdzielnia elektryczna, szpilki i sprzęt do uziemienia, oprawa oświetleniowa awaryjna, wyłącznik ppoż. 2 szt. wraz z wyłącznikiem z wybijakiem, montaż i dostawa bednarki, wyłącznik instalacyjny do oświetlania zewnętrznego).