Przepompownia ścieków w Sowlanach

Przepompownia ścieków w Sowlanach
Przepompownia ścieków zamontowana w miejscowości Sowlany, gmina Supraśl

 

Elementy przepompowni:

  • zbiornik przepompowni został wykonany z kręgów C35/45 o wymiarach 1200×7150 mm z włazem ze stali nierdzewnej AISI 304,
  • zastosowano pompy typu 2 x SLV o mocy 4,0 kW każda (prod. Grundfos),
  • dwa piony tłoczne dn 80 wykonane ze stali w gatunku nierdzewnej AISI 304 z armaturą zaporową oraz zwrotną w wykonaniu do ścieków,
  • szafa sterująca produkcji własnej ze sterownikiem mikroprocesorowym i panelem operatorskim,
  • sterowanie pracą pompowni odbywa się za pomocą sondy hydrostatycznej z dwoma awaryjnymi czujnikami poziomu MAC,
  • system sterowania zawiera modem GSM – dzięki któremu możliwe jest wysyłanie do użytkownika wiadomości SMS o stanach alarmowych.