Stacja uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich

Stacja uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich, gmina Mały Płock

 

Wydajność SUW: 110 m3/h

Wykonany przez nas zakres robót obejmował:

 • remont i docieplenie istniejącego budynku SUW wraz z wymianą stolarki, orynnowania i likwidacją istniejącej instalacji c.o.;
 • wymianę pomp głębinowych, pionów tłocznych i armatury w dwóch istniejących studniach głębinowych oraz remont obudów z kręgów;
 • dostawę i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie ciśnieniowe – aerator dn 1200 mm, filtracja dwustopniowa (po 4 filtry pośpieszne dn 1850 mm na każdym stopniu filtracji, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi typu FEMEN);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawę i montaż zestawu hydroforowego o wydajności 110 m3/h prod. Firmy Bartosz typu ZH EV 32.3.5.SPE wykonanego w oparciu o 5 pomp o mocy 5,5 kW każda;
 • dostawę i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych ze stali czarnej o pojemności  V=150 m3 każdy wraz z izolacją termiczną oraz osłoną z blachy trapezowej;
 • wykonanie instalacji wentylacyjnej w chlorowni i pomieszczeniu agregatu;
 • wykonanie instalacji dezynfekcji wody podchlorynem sodu;
 • dostawę i montaż dwóch sterylizatorów UV;
 • wykonanie międzyobiektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wykonanie i uruchomienie systemu wizualizacji;
 • dostawę i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 83 kW wraz z SZR;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody wraz z wysterowaniem procesów technologicznych oraz przeszkolenie obsługi.

Galeria