Stacja uzdatniania wody w m. Wojny-Krupy

Stacja uzdatniania wody w m. Wojny-Krupy
Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wojny-Krupy, gmina Szepietowo

 

Całkowita wydajność uzdatniania wynosi 45 m3/h.

W ramach zakresu robót wykonaliśmy następujące zadania:

 • remont istniejącego budynku SUW;
 • wymiana pomp głębinowych, pionów tłocznych i armatury w dwóch istniejących studniach głębinowych oraz montaż kompletnych obudów typu Lange;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie ciśnieniowe – aerator statyczny dn 1400 mm, aerator dynamiczny dn 600mm, filtracja dwustopniowa (4 filtry pośpieszne dn 2000 mm  wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi typu FEMEN);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz wykonanego w oparciu o 5 pomp o mocy 5,5 kW każda; wydajność zestawu 90 m3/h;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych ze stali czarnej o pojemności V=200 m3 każdy wraz z izolacją termiczną oraz osłoną z blachy trapezowej;
 • budowa nowego osadnika popłuczyn żelbetowego o pojemności całkowitej  70 m3 oraz montaż pompowni ścieków;.
 • wykonanie instalacji dezynfekcji wody podchlorynem sodu oraz montaż lampy UV;
 • wykonanie międzyobiektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • wykonanie placu utwardzonego z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie ogrodzenia terenu SUW z paneli ogrodzeniowych wraz z bramą wjazdową;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • montaż oświetlenia terenu SUW w postaci projektorów LED;
 • kompletny system sterowania,
 • rozruch technologiczny stacji  uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.

Galeria