Stacja uzdatniania wody w Gminie Olszewo-Borki

Stacja uzdatniania wody w Gminie Olszewo-Borki
Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozruchem technologicznym w obrębie ewidencyjnym Stepna Stara, gm. Olszewo-Borki

 

Wydajność SUW: 65 m3/h.

Zakres robót:

 • budowa nowego budynku SUW w konstrukcji tradycyjnej wraz ze stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną i osuszania powietrza;
 • remont 3 istniejących studni głębinowych z wymianą pomp głębinowych, rurociągów tłocznych oraz armatury, montaż obudów studziennych termoizolacyjnych, wykonanie ogrodzenia studni;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze ciśnieniowym dn 1600 mm; filtracja ciśnieniowa (4 filtry pośpieszne dn 2100 mm wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH EVMG 32.3-1.5.SPE wykonanego w oparciu o 5 pomp o mocy 5,5 kW;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych wykonanych ze stali nierdzewnej o pojemności V=150 m3;
 • wykonanie instalacji sprężonego powietrza w oparciu o 2 sprężarki powietrza oraz rozdzielacza sprężonego powietrza;
 • wykonanie układu dezynfekcji wody opartego na dozowaniu podchlorynu sodu;
 • wykonanie osadnika popłuczyn z 4 szt. kręgów żelbetowych śr. wewn. 2,0 m, poj. całkowita Vc=32,6 m3
 • wykonanie sieci sanitarnych i elektrycznych;
 • wykonanie ogrodzenia oraz utwardzonych dojazdów z kostki betonowej;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 100 kVA/80 kW oraz uzgodnienie współpracy agregatu z siecią;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi.