Stacja uzdatniania wody w Budlewie

Stacja uzdatniania wody w Budlewie
Budowa stacji uzdatniania wody Budlewie, gm. Wyszki

 

Całkowita wydajność SUW: 65 m3/h

Zakres robót w ramach realizacji zadania:

 • rozbiórka istniejącego budynku SUW typu hydrofiltr;
 • budowa nowego budynku SUW w technologii tradycyjnej;
 • wymiana pomp głębinowych, pionów tłocznych i armatury w dwóch istniejących studniach głębinowych oraz montaż kompletnych obudów typu Lange;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie ciśnieniowe – aerator dynamiczny dn 1400 mm, filtracja jednostopniowa (3 filtry pośpieszne dn 1800 mm wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi typu FEMEN);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz Sp. J. wykonanego w oparciu o 6 pomp o mocy 4,0 kW każda; wydajność zestawu 90 m3/h;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych ze stali czarnej o pojemności V=150 m3 każdy wraz z izolacją termiczną oraz osłoną z blachy trapezowej;
 • dostawa i montaż nowego osadnika popłuczyn w postaci dwóch zbiorników monolitycznych o pojemności 10 m3 każdy oraz montaż pompowni ścieków;
 • wykonanie instalacji dezynfekcji wody podchlorynem sodu oraz montaż lampy UV;
 • wykonanie międzyobiektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • wykonanie placu utwardzonego z kostki brukowej betonowej;
 • wykonanie ogrodzenia terenu SUW z paneli ogrodzeniowych wraz z bramą wjazdową;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • montaż oświetlenia terenu SUW w postaci projektorów LED;
 • wykonanie i uruchomienie systemu wizualizacji SCADA oraz system powiadamiania SMS;
 • wykonanie systemu monitoringu w oparciu o 4 kamery;
 • przeniesienie istniejącego agregatu prądotwórczego o mocy 70 kVA do nowego budynku SUW.

 

Stacja pracuje w pełni automatycznie.

W ramach realizacji dokonano rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody, wysterowania procesów technologicznych oraz przeszkolono obsługę.

Załączniki

PlikOpisWielkość plikuPobrania
pdf Referencje - Gmina Wyszki5 MB30