Kontenerowa przepompownia ścieków w Fastach

Kontenerowa przepompownia ścieków w Fastach

Elementy przepompowni:

  • przepompownia ścieków: zbiornik z polimerobetonu o wymiarach 2000×8100 wyposażony w płytę pokrywową z włazami, drabinę ze stali kwasoodpornej, wentylację mechaniczną oraz biofiltr; pompy typu S1.80.125.400.62H.C.374.Q.N.D o mocy 43 kW każda, o wydajności 200 m3/h; piony tłoczne wraz z armaturą zaporowo-zwrotną dn 200; szafa sterująca ze sterownikiem mikroprocesorowym współpracującym z przetwornicą częstotliwości do płynnej regulacji obrotów; hydrostatyczna sonda głębokości służąca do pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku;
  • kontener: rozdzielnia elektryczna REH z zabezp. przeciwprzepięciowym klasy C, instalacja elektryczna, oświetlenie zewnętrzne, grzejnik elektryczny z termostatem; wentylator wyciągowy, żurawik; agregat prądotwórczy wyposażony w automatyczny SZR)
  • komora pomiarowa: zbiornik wykonany z polimerobetonu o wym. 2000×2800 wyposażony we właz z izolacją oraz kominkiem wentylacyjnym, przepływomierz elektromagnetyczny w wersji rozłącznej oraz armatura odcinająca.

Galeria