Kontakt

Kontakt

Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000015893, NIP: 542-020-36-46, REGON: 002333830