Wymiennik WS

Wymiennik spiralno-przeciwprądowy WS Bartosz

Spiralno-przeciwprądowy wymiennik ciepła WS BARTOSZ jest dostępny na polskim rynku od 2000 roku. Charakteryzuje go unikalna konstrukcja zastrzeżona w Urzędzie Patentowym (Prawo ochronne nr 61570). Wymiennik wykonany jest z folii aluminiowej zwijanej spiralnie i blachy ocynkowanej. W efekcie nawijania folii tworzą się rzędy kanalików, przez które przepływa powietrze. Ukształtowany w formie walca wymiennik konstrukcyjnie podzielony jest na dwie niezależne od siebie przestrzenie: powietrza nawiewanego oraz powietrza wywiewanego. Obie przestrzenie są odseparowane uszczelnieniem, co umożliwia odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego bez mieszania go z powietrzem nawiewanym. Szczelność wymiennika utrzymuje się na poziomie 99%. Spiralna konstrukcja wymiennika oraz rozwiązanie dystrybucji obu strumieni powietrza powodują, że powietrze przepływa w nim po okręgu, przeciwprądowo i zarazem częściowo krzyżowo. Duża czynna powierzchnia wymiany ciepła oraz odpowiednio długa droga przepływu powietrza sprawiają, że wymiennik jest wyjątkowo odporny na szronienie oraz osiąga sprawność powyżej 85 %, przy ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego w stosunku 1 : 1.


Brak szronienia wyróżnia ten rekuperator od innych dostępnych na rynku i pozwala stosować go bez nagrzewnic na wlocie powietrza świeżego i bez systemów odmrażania wymaganych w innych tego typu urządzeniach. Warunkiem poprawnego działania wymiennika jest montaż w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C oraz prawidłowe zaizolowanie kanałów wentylacyjnych. Parametry osiągane przez spiralno-przeciwprądowy wymiennik BARTOSZ zostały stwierdzone przez Katedrę Ciepłownictwa Politechniki Białostockiej, a potwierdzone odrębnymi badaniami w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.


Bazując na tym wynalazku firma BARTOSZ od ponad dziesięciu lat produkuje urządzenia wentylacyjne o wydajności od 150 do 16.000 m3/h. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno zestawy do montażu kanałowego jak również centrale monoblokowe. Nasze produkty znajdują zastosowanie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, w obiektach handlowych, usługowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo techniczne i dobór urządzeń dostosowanych do indywidualnych wymagań Klienta. Wykonujemy również koncepcje (bilans powietrza wentylowanego, parametry kanałów i materiałów wentylacyjnych, zestawienie elementów, rozrysowanie układu wentylacyjnego, opis techniczny, wycena) i pełne projekty instalacji wentylacji.


Nasi Regionalni Doradcy Techniczno-Handlowi są do Państwa dyspozycji:

Porównanie wymienników

Porównanie wymienników


Wymiennik ciepła jest „sercem” układu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Na polskim rynku mamy do czynienia z kilkoma typami wymienników. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, z których instalator powinien sobie zdawać sprawę. Warto przedstawić je także inwestorowi, aby umożliwić mu świadome podjęcie decyzji o wyborze optymalnego dla siebie rozwiązania. Inwestor powinien mieć możliwość porównania parametrów poszczególnych urządzeń oraz kosztów ich zakupu i eksploatacji. Istotna jest wydajność centrali wentylacyjnej, która powinna zapewnić od 0,5 do 1 wymiany powietrza na godzinę. Oznacza to, że urządzenie pracując z maksymalną wydajnością powinno zapewnić całkowitą wymianę powietrza w budynku w ciągu godziny. Równie ważna jest sprawność wymiennika, czyli ile ciepła jest on w stanie odzyskać z powietrza usuwanego.


Rodzaj
wymiennika
Mocne strony Słabe strony
Krzyżowy
 • prosta konstrukcja (brak części ruchomych, pewność działania)
 • niski poziom odzysku ciepła, ok. 50-60%
 • brak odporności na ujemne temperatury (rekuperator może ulegać szronieniu i zamarzaniu już w temp. -5°C)
 • przeciwdziałanie szronieniu wymaga zastosowania nagrzewnic na wlocie świeżego powietrza (co przekłada się na dodatkowe koszty eksploatacyjne) lub spowolnienia pracy wentylatora nawiewnego (co obniża sprawność systemu wentylacji)
obrotowy
 • odzysk ciepła na poziomie ok. 80%
 • możliwość mieszania się strumieni powietrza wywiewanego z nawiewanym
 • dodatkowy pobór energii elektrycznej wymagany do wprawienia w ruch wymiennika
 • brak odporności na ujemne temperatury (możliwość szronienia już przy temp. -5°C)
 • występują części ruchome, co zwiększa poziom hałasu i awaryjność urządzenia
Przeciwprądowy
 • odzysk ciepła powyżej 80% ze względu na większą powierzchnię wymiany ciepła niż w rekuperatorach krzyżowych (strumienie powietrza płyną równolegle w przeciwnych kierunkach)
 • prosta konstrukcja (brak części ruchomych)
 • brak odporności na ujemne temperatury
 • przeciwdziałanie szronieniu wymaga zastosowania nagrzewnic na wlocie świeżego powietrza (co przekłada się na dodatkowe koszty eksploatacyjne) lub spowolnienia pracy wentylatora nawiewnego (co obniża sprawność systemu wentylacji)
Spiralno-przeciwprądowy
(wymiennik BARTOSZ)
 • odzysk ciepła na poziomie 85-92%
 • prosta konstrukcja (brak części ruchomych)
 • odporność na szronienie nawet przy niskich temperaturach
 • szczelność na poziomie 99,9% zapobiegająca mieszaniu się strumieni powietrza wywiewanego z nawiewanym
 • duże gabaryty

Montaż

Montaż urządzeń Bartosz


Oferujemy urządzenia wentylacyjne do montażu kanałowego (typoszereg CNWB o wydajności od 350 do 16.000 m3/h), a także centrale w zabudowie monoblokowej (typoszereg DNWB).


Kanałowa zabudowa stwarza szerokie możliwości rozmieszczenia poszczególnych elementów zestawu (wentylatory, filtry, urządzenia do obróbki powietrza). W tej wersji elementy centrali dostarczane są osobno na palecie. Tylko wymiennik lub zespół wymienników znajdują się w obudowie, natomiast pozostałe podzespoły montowane są kanałowo, bezpośrednio na wyjściu lub wejściu do wymiennika, bądź w innej części instalacji nawiewno-wywiewnej. Sam wymiennik może być montowany w pozycji pionowej lub poziomej z zachowaniem minimalnego kąta nachylenia 15°. Umożliwia to dostosowanie układu wentylacji do rozkładu pomieszczenia, w którym ma być zamontowany zestaw.


Wykonanie instalacji kanałowej zestawu wentylacyjnego wymaga od instalatora fachowej wiedzy i szczególnej staranności. Zasadniczym walorem tego typu instalacji jest łatwy i szybki dostęp do poszczególnych elementów układu, jak również ich szybka wymiana bez konieczności demontowania całego urządzenia. W celu ominięcia rekuperatora (w okresie letnim i wówczas gdy nie jest wykorzystywany odzysk ciepła) wbudowywane jest obejście z przepustnicami, które umożliwia napływ świeżego powietrza poza wymiennikiem.


Centrale w zabudowie monoblokowej typu DNWB oferujemy w wykonaniu wewnętrznym lub zewnętrznym (także w wersji dachowej). Wydajność central wynosi od 1.500 do 16.000 m3/h. Ze względu na duże gabaryty, urządzenia typu DNWB dostarczamy w sekcjach, do złożenia na miejscu montażu. Konfiguracja poszczególnych sekcji i elementów central DNWB dostosowywana jest każdorazowo do wymagań projektowych oraz oczekiwań inwestora. Jako opcję oferujemy okablowanie centrali (wyprowadzenie czujników).


Automatyka

Automatyka


Do wszystkich urządzeń wentylacyjnych oferujemy zespoły automatyki sterującej pracą układu wentylacji. Układ sterowania wentylacją optymalnie dostosowuje ilość i temperaturę nawiewanego powietrza do potrzeb użytkowników. Automatyka składa się z dwóch współpracujących ze sobą urządzeń:


 • modułu wykonawczo-pomiarowego, zlokalizowanego w pobliżu centrali wentylacyjnej, do którego podłączone są wszystkie czujniki i urządzenia pracujące w centrali (wentylatory, siłownik, presostaty różnicy ciśnień, czujniki temperatury)
 • panela operatorskiego, za pomocą którego użytkownik programuje i nadzoruje pracę wentylacji; panel umieszczany jest w miejscu dogodnym dla użytkownika.


Oferujemy Państwu dwa rodzaje sterowników: STW-2 oraz STW-3. Różnią się one dostępnymi funkcjami, wyposażeniem dodatkowym, a także możliwością współpracy z dodatkowymi urządzeniami (nagrzewnica, chłodnica, gruntowy wymiennik ciepła itp.).


 

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz w celach statystycznych. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj czym są pliki cookies.

Zezwalam na pliki cookies z tej strony.