Zestawy wymiennikowo-pompowe – MTU Aero Engines Polska

Zestawy wymiennikowo-pompowe – MTU Aero Engines Polska

Dostawa 6 kompaktowych zestawów wymiennikowo-pompowych na potrzeby przebudowy istniejącej instalacji wody lodowej z układu otwartego na układ zamknięty dla istniejącego obiektu produkcyjno-administracyjnego MTU AERO ENGINES POLSKA Sp. z o.o. w Jasionce.

 

Układy składają się z zespołu urządzeń zabudowanych na wspólnej ramie, orurowanie ze stali nierdzewnej. W skład układów wchodzą:

 • zestawy do podnoszenia ciśnienia,
 • płytowe wymienniki ciepła,
 • zawory regulacyjno-równoważących z siłownikami,
 • filtry osadnikowe,
 • naczynia wzbiorcze przeponowe,
 • zawory bezpieczeństwa,
 • przepustnice międzykołnierzowe,
 • zawory zwrotny międzykołnierzowe,
 • by-passy regulacyjne,
 • układy do dobijania zładu z filtrem siatkowym,
 • elementy pomiarowe – manometry, termometry, czujniki ciśnienia,
 • układy automatyki sterującej z możliwością komunikacji z systemem BMS po magistrali protokołu Modbus-RTU.

Galeria