Zbiornik wyrównawczy z zestawem hydroforowym – hala w m. Baniocha

Zbiornik wyrównawczy z zestawem hydroforowym – hala w m. Baniocha
Zbiornik wyrównawczy oraz zestaw hydroforowy z szafą sterującą dostarczone do hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Baniocha

 

Wykonanie zbiornika wyrównawczego p.poż. ZRVB w pomieszczeniu zamkniętym hali magazynowej:

 • pojemność zbiornika ok. 82 m3,  zapewnia zapas wody do gaszenia pożaru przez 2 godziny za pomocą hydrantu zewnętrznego dn 80;
 • wymiary zbiornika: fi = 6200 mm, h = ok. 2700 mm;
 • zbiornik wyrównawczy wykonany został z elementów stalowych ze stali niskowęglowej atestowanej; zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca z włazem rewizyjnym, zamkniętego od dołu płaskim; dnem, a od góry ze względu na niski strop budynku przykryty blachą ocynkowaną;
 • zbiornik wyposażony został w ocynkowane drabiny (wewnętrzną i zewnętrzną), umożliwiające bezpieczną obsługę oraz pływakowy zawór napełniający;
 • wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie P = 1,0 MPa;
 • szczelność połączeń spawanych została sprawdzona metodą penetracyjną;
 • ze względu na pojemność zbiornika oraz dostosowanie jego parametrów do wymagań warunków miejscowych (konieczność wykonania go wewnątrz hali) zbiornik został dostarczony w częściach.

 

Dostawa zestawu hydroforowego zasilającego instalację hydrantową zewnętrzną oraz wewnętrzną:

 • zestaw pompowy typu ZH MVC 15.4.3.SPE o parametrach: Q = 10 l/s, P = 4 bar z pompą tzw. rezerwą czynną o mocy 12 kW zbudowany w oparciu o wielostopniowe pompy pionowe;
 • wszystkie elementy mające kontakt z wodą oraz kolektory, podstawa i rama wykonane zostały ze stali nierdzewnej;
 • zestaw wyposażony został w armaturę zaporowo-zwrotną, niezbędne czujniki, oraz naczynia przeponowe o poj. 25 l;
 • szafa zasilająco-sterownicza ze sterownikiem mikroprocesorowym, swobodnie programowalnym;
 • sterowanie zestawem odbywa się za pośrednictwem przetwornic częstotliwości;
 • układ wyposażony jest w automatyczne obejście testujące (zawracanie wody na zbiornik) wyposażone w przepustnice z napędem elektrycznym oraz wodomierz z nadajnikiem impulsów; obejście testujące automatycznie sprawdza gotowość pomp do pracy, utrzymując układ w sprawności p.poż.;
 • czujnik zalania hydroforni.

 

Podłączenie hydrauliczne zestawu pompowego oraz zbiornika p.poż.:

 • podłączenie zasilania z wodociągu do zbiornika z zasuwą/przepustnicą odcinającą;
 • wykonanie przelewu ze zbiornika do kratki odwodnieniowej;
 • podłączenie zestawu pompowego do zbiornika oraz instalacji za pomocą kompensatorów gumowych oraz przepustnic odcinających;
 • zabudowa modułu automatycznego obejścia testującego na zbiornik;
 • zabudowa wodomierza na instalacji po stronie tłocznej zestawu.

 

Podłączenie elektryczne zestawu z okablowaniem urządzeń w obrębie pomieszczenia

Rozruch technologiczny