Kontenerowa pompownia wody – Dolny Śląsk

Kontenerowa pompownia wody – Dolny Śląsk
Rozbudowa dolnośląskiego zbiornika – największego w Europie i drugiego na świecie, w którym składowane są odpady poflotacyjne.

 

KONTENEROWA POMPOWNIA WODY

Kontenerowa pompownia wody typu KPWB/62×35/ZH o wymiarach 6200 x 3500 mm wykonana z płyt warstwowych PIR z wypełnieniem polizocyjanurowym. Konstrukcja pompowni jest stalowa, spawana przestrzennie, tworząca szkielet obiektu. Została zabezpieczona antykorozyjnie poprzez śrutowanie i malowanie. Na wyposażeniu znajduje się: umywalka z elektrycznym podgrzewaczem wody, instalacja wentylacji grawitacyjnej, grzejniki elektryczne oraz osuszacz powietrza. Została wykonana wewnętrzna rozdzielnica elektryczna REH, instalacja elektryczna (oświetlenie wewnętrzne, gniazdka, oświetlenie zewnętrzne w postaci lampy halogenowej z czujnikiem ruchu i włącznikiem zmierzchowym). W pomieszczeniu głównym zamontowano zestaw hydroforowy oraz zbiornik o pojemności 11 m3 (pojemność robocza 6 m3) wykonany ze stali nierdzewnej. Orurowanie również jest wykonane jest ze stali nierdzewnej.

 

Zestaw hydroforowy podłączono przy użyciu gumowych kompensatorów ZKB zabezpieczających przed przesztywnianiem układu. Do odcinania urządzenia (na wejściu i wyjściu) zamontowano przepustnice odcinające. W celu ochrony zestawu przed zanieczyszczeniami z sieci wodociągowej zastosowanu filtr siatkowy. Na przewodzie przy zbiorniku wody przewidziano zawór z siłownikiem elektrycznym, umożliwiającym odcięcie dopływu wody do zbiornika w przypadku jego maksymalnego napełnienia. Za zestawem hydroforowym zamontowano wodomierz śrubowy DN50 z nadajnikiem impulsów wraz z niezbędną armaturą odcinającą i zwrotną antyskażeniową.

 

ZESTAW HYDROFOROWY

 • typ: ZH MVC 6.14.3.SPX
 • wydajność zestawu: Q=4 l/s
 • ciśnienie wody za zestawem: Hw = 90 m H2O
 • ilość pomp w zestawie: 3 szt. w tym jedna pompa – rezerwa „czynna”
 • łączna moc zainstalowana: n = 3 x 3,0 kW = 9,0 kW
 • typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy przetwornicą częstotliwości
 • ilość przetwornic częstotliwości: 3 szt.
 • praca pomp: przemienna
 • zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu
 • kolektory zestawu: dn 65 / PN 10
 • wykonanie materiałowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301

 

STEROWANIE

Sterowanie urządzeniami odbywa się poprzez rozdzielnię zasilająco – sterującą SZH (zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54. Elementem zarządzającym pracą układu jest przemysłowy sterownik mikroprocesorowy z kolorowym panelem dotykowym 3,7’’ z webserwerem i archiwizacją danych na pamięci zewnętrznej. Wejścia analogowe sterownika zabezpieczono zewnętrznymi zabezpieczeniami przepięciowymi, wejścia i wyjścia cyfrowe separowane są za pomocą przekaźników interfejsowych. Sterownik współpracuje z przetwornicami częstotliwości (z wbudowanym filtrem wejściowym RFI) do regulacji obrotów pomp. W przypadku awarii przetwornicy układ automatycznie przejdzie w pracę stycznikową z sieci. Szafa zasilająco-sterownicza jest dodatkowo wyposażona w konwerter światłowodowy do połączenia światłowodowego pompowni z siecią OZH.

 

Układ sterowniczy realizuje następujące funkcje dla zestawu pomp:

 • załącza i wyłącza pompy w zależności od ciśnienia na tłoczeniu oraz prędkości obrotowej pomp;
 • przy braku rozbioru lub małych rozbiorach przechodzi w tryb tzw. usypiania przetwornicy częstotliwości;
 • realizuje przemienną pracę pomp;
 • automatycznie załącza kolejną sprawną pompę w przypadku awarii jednej z nich;
 • posiada możliwość włączenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne załączanie;
 • posiada możliwość ograniczenia ilości pracujących pomp np. ze względów energetycznych;
 • daje możliwość przesuwania rozruchów pomp w czasie;
 • blokuje załączenie pompy, której układ zabezpieczający wykryje awarię;
 • wyłącza pompy zestawu przy przekroczeniu ciśnienia granicznego w instalacji;
 • blokuje włączenie pompy, gdy częstotliwość włączeń przekracza dopuszczalną;
 • zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczności ponownego ustawiania parametrów pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wyłączeniu układu;
 • zabezpiecza pompy przed pracą „na sucho”;
 • przechodzi na pracę stycznikową (progową) w przypadku awarii przetwornicy lub przetwornic częstotliwości.