Stacja wodociągowa w Mniowie

Stacja wodociągowa w Mniowie
Budowa stacji wodociągowej w Mniowie przy ul. Zielonej, w powiecie kieleckim.

 

Wydajność SW wynosi: Qmax = 30,0 m3/h

Zakres robót wykonany przez Firmę „Bartosz” obejmował:

 • budowa budynku technologicznego o wymiarach 8,30 x 6,50 m;
 • dostawa i montaż dwóch stalowych zbiorników retencyjnych wody czystej (prod. Firma Bartosz) o pojemności V = 75 m3,  każdy z izolacją termiczną i płaszczem ochronnym z blachy;
 • budowa osadnika wód popłucznych oraz instalacja pompy zatapialnej w komorze bezodpływowej;
 • budowa zbiornika na ścieki z chlorowni;
 • wykonanie rurociągów technologicznych między obiektami z rur PE;
 • zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej: ogrodzenie terenu, budowa nawierzchni z asfaltu i kostki brukowej;
 • dostawa i montaż dwóch automatycznych filtrów odżelaziająco – odmanganiających oraz aeratora;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego ZH MVC 6.7.5.SPE o parametrach pracy: Q = 30,0 m3/h wraz z pompą płuczącą;
 • dostawa i montaż dmuchawy oraz dwóch sprężarek powietrza;
 • wykonanie instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych  PCV;
 • wykonanie instalacji grzewczej oraz wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;
 • wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego, instalacji piorunochronnej i odgromowej;
 • kompletne wykonanie uzbrojenia studni głębinowej, w tym: montaż pompy głębinowej wraz armaturą i orurowaniem ze stali nierdzewnej, montaż nadziemnej obudowy studni, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej;
 • przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń;
 • wykonanie wizualizacji pracy stacji przez sieć GPRS w oparciu o moduł telemetryczny z archiwizacją danych oraz powiadamianiem o stanach awaryjnych przez wiadomości SMS;
 • wykonanie systemu alarmowego na obiekcie;
 • wykonanie automatycznego sterowania pracą stacji uzdatniania wody z możliwością zdalnego sterowania urządzeniami oraz zdalną zmianą parametrów pracy stacji.