Stacja uzdatniania wody w m. Zalewo

Stacja uzdatniania wody w m. Zalewo
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zalewo

 

Wydajność SUW: 50 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody z modernizacją stropodachu, dociepleniem budynku, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • wymiana pomp głębinowych, głowic studziennych i armatury w 2 studniach głębinowych;
 • dostawa i montaż obudowy studni głębinowej typu Lange;
 • wykonanie tymczasowej instalacji uzdatniania wody;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w aeratorze dn 1600 mm prod. Firmy Bartosz; filtracja dwustopniowa ciśnieniowa na 4 filtrach pośpiesznych dn 1600 mm wykonanych ze stali czarnej, wypełnionych złożami kwarcowymi, braunsztynowymi;
 • dostawa i montaż pompy płuczącej typu TP 100-200/4, dmuchawy powietrza, sprężarek powietrza oraz osuszaczy powietrza;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH EV 15.5.5.SPE+LPC125-250 wykonanego w oparciu o 5 pompy o mocy 5,5 kW każda + pompa płuczna o mocy 5,5 kW;
 • wykonanie instalacji do dezynfekcji wody;
 • dostawa i montaż 2 zbiorników wyrównawczych – o pojemności V=150 m3 każdy;
 • dostawa i montaż odstojnika popłuczyn o pojemności 40m3 wykonanego z polietylenu;
 • montaż pompy w odstojniku popłuczyn, wykonanie przyłącza;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych;
 • wykonanie sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych oraz ogrodzenia terenu;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wizualizacja stacji uzdatniania wody;
 • dostawa i montaż zespołu prądotwórczego o mocy 48 kW wraz z SZR;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • stacja uzdatniania wody pracuje w pełni automatycznie.