Stacja uzdatniania wody w Gminie Konstantynów

Stacja uzdatniania wody w Gminie Konstantynów
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Konstantynów

 

Wydajność SUW: 43 m3/h

Zakres robót:

 • przebudowa istniejącego budynku SUW wraz z wykonaniem więźby dachowej, wymianą stolarki i termomodernizacją;
 • wykonanie remontu dwóch istniejących studni głębinowych wraz z wymianą pomp głębinowych, rurociągów tłocznych, armatury oraz oczyszczenie i odnowienie istniejących obudów studni;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie ciśnieniowe na aeratorze dn 1200 mm, filtracja dwustopniowa (3 filtry pośpieszne dn 1800 mm, wykonane ze stali czarnej ocynkowanej, wypełnione złożami kwarcowymi i braunsztynowymi);
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH EV 15.6.5.SPE wykonanego w oparciu o 5 pomp o mocy 5,5 kW każda;
 • wykonanie dwóch żelbetowych zbiorników wyrównawczych o pojemności V=150 m3 każdy wraz opaską wokół zbiorników z kostki betonowej;
 • wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych;
 • wykonanie dojść i dojazdów z kostki betonowej oraz ogrodzenia SUW typu panelowego;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi, przygotowanie danych do systemu wizualizacji;
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 38,16 kWp na gruncie;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, z włączeniem do istniejącej sieci, z rur PVC śr. 200 mm o łącznej długości 123,50 m w miejscowości Zakanale;
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm o łącznej długości 467,30 m oraz sieci wodociągowej z rur PVC śr. 110 mm o łącznej długości 585,70 m w miejscowości Konstantynów;
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz z wpustami ulicznymi i żelbetowymi studzienkami rewizyjnymi śr. 1200 mm z osadnikami w miejscowości Konstantynów.

Załączniki

PlikOpisWielkość plikuPobrania
pdf Referencje - Gmina Konstantynów1 MB211