Stacja uzdatniania wody w m. Gołąb

Stacja uzdatniania wody w m. Gołąb
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołąb

 

Wydajność SUW: 60 m3/h

Zakres robót:

 • budowa nowego budynku SUW wraz z dociepleniem, stolarką, instalacją grzewczą, wentylacyjną, osuszania powietrza oraz elektryczną;
 • demontaż istniejącego hydrofiltra;
 • montaż 2 obudów studni typu LANGE oraz wymiana pomp głębinowych i armatury w studniach;
 • dostawa i montaż wyposażenia technologicznego stacji uzdatniania wody: napowietrzanie w systemie zamkniętym na aeratorze Firmy Bartosz Dn 1000 mm; filtracja I stopniowa na 2 filtrach pośpiesznych dn 1600 mm, wypełnionych złożami kwarcowo-braunsztynowymi;
 • wykonanie rurociągów stacji ze stali kwasoodpornej 0H18N9;
 • dostawa i montaż zestawu hydroforowego prod. Firmy Bartosz typu ZH MVC 15.4.5.SP wykonanego w oparciu o 5 pompy o mocy 4,0 kW + pompa płucząca o mocy 5,5 kW;
 • dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=100 m3 każdy;
 • wykonanie pompowni wód popłucznych o wydajności ok. 100 m3/h;
 • remont istniejącego osadnika popłuczyn i dostosowanie go do potrzeb nowego układu uzdatniania wody;
 • wykonanie sieci wodociągowych zewnętrznych oraz sieci kanalizacji technologicznej;
 • wykonanie dróg i placów dojazdowych utwardzonych;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
 • wizualizacja procesów technologicznych SUW;
 • wykonanie kompletnych systemów automatyki wraz z sieciami AKPiA i informatycznymi;
 • dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 100 kVA w obudowie wyciszonej;
 • rozruch technologiczny stacji uzdatniania wody, wysterowanie procesów technologicznych, przeszkolenie obsługi;
 • praca stacji uzdatniania wody w pełni automatyczna.

Załączniki

PlikOpisWielkość plikuPobrania
pdf Referencje - Gmina Puławy813 KB643