Stacja uzdatniania wody w Dziadkowicach

Stacja uzdatniania wody w Dziadkowicach
Przebudowa ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby – tranzyt do wsi Dziadkowice

 

Zakres robót obejmował:

 • likwidacja otworu studziennego;
 • wykonanie nowego otworu studziennego na głębokości 78 m;
 • dostawa i montaż dwóch pomp głębinowych oraz termoizolacyjnych obudów studni;
 • wykonanie kolektorów tłocznych od studni;
 • wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych;
 • wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V=100 m3 każdy wraz z orurowaniem wewnętrznym i zewnętrznym;
 • rozbiórka istniejącego budynku pompowni wody
 • dostawa i montaż kontenerowej pompowni wody o powierzchni 34 m2 wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną i osuszania powietrza wyposażonej w zestaw hydroforowy prod. Firmy Bartosz typu ZH EV 10.7.4.SPE wykonany w oparciu o 4 pompy o mocy 3,0 kW;
 • wykonanie instalacji dezynfekcji wody;
 • wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych oraz sterowniczych;
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 42 kVA/34 kW z SZR;
 • system powiadamiania SMS w oparciu o modem GSM;
 • wykonanie ogrodzenia panelowego terenu;
 • wykonanie drogi wewnętrznej utwardzonej;
 • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej i przepompowni ścieków we wsiach Korzeniówka, Zaręby – tranzyt do wsi Dziadkowice;
 • kompletna przepompownia ścieków wraz z szafą sterowniczą i osprzętem.

Galeria